Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Funkcja JEŻELI.ND

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

(IFNA w angielskiej wersji Excela)

Funkcja JEŻELI.ND jest specjalnie zaprojektowana do obsługi błędu #ND w Excelu. Często ten błąd pojawia się, gdy formuła nie może znaleźć określonej wartości lub odniesienia. Funkcja JEŻELI.ND pozwala zastąpić standardowy błąd #ND inną wartością lub komunikatem.

Argumenty:

 1. Wartość – jest to wartość lub formuła, którą chcemy sprawdzić pod kątem błędu #ND.
 2. Wartość_jeżeli_NA – wartość, która zostanie zwrócona, jeśli pierwszy argument wygeneruje błąd #ND.

Przykład z życia codziennego:

Wyobraź sobie, że masz menu w restauracji i chcesz dowiedzieć się, jaki składnik jest głównym składnikiem w danym daniu. Jeśli dania nie ma w menu, system mógłby zwrócić komunikat „Nie znaleziono”. Taką sytuację potrafi obsłużyć formuła JEŻELI.ND.

Przykład zastosowania w Excelu:

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest główny składnik dania wpisanego do komórki A2, użyj w tym celu funkcji PRZEŁĄCZ.

  1. Rozpocznij od wprowadzenia do komórki B2 formuły PRZEŁĄCZ.
   =PRZEŁĄCZ(D1; "Zupa pomidorowa"; "Pomidory"; "Ratatouille"; "Bakłażan"; "Spaghetti Bolognese"; "Makaron spaghetti"; "Pizza Margherita"; "Sos pomidorowy")

    • Pierwszym argumentem formuły jest adres komórki, do której wpiszesz nazwę dania
    • Kolejne argumenty formuły tworzą pary: nazwę dania i jego główny składnik
  2. Następnie ustaw kursor pomiędzy znakiem równości, a nazwą funkcji PRZEŁĄCZ.
  3. Wpisz nazwę funkcji JEŻELI.ND i otwórz nawias.
  4. Przejdź na koniec, za nawias zamykający formułę PRZEŁĄCZ.
  5. Wpisz ;, a następnie w cudzysłowie „Danie nie zostało znalezione w menu”.
  6. Zamknij nawias i zatwierdź formułę wciskając przycisk ENTER.

Zagnieżdżona formuła PRZEŁĄCZ w formule JEŻELI.ND wygląda nastepująco:
=JEŻELI.ND(PRZEŁĄCZ(A2; "Zupa pomidorowa"; "Pomidory"; "Ratatouille"; "Bakłażan"; "Spaghetti Bolognese"; "Makaron spaghetti"; "Pizza Margherita"; "Sos pomidorowy"); "Danie nie zostało znalezione w menu")

Jeżeli danie z komórki A2 istnieje w menu, to zostanie wyświetlony jego główny składnik w komórce B2. W przeciwnym razie w komórce B2 pojawi się komunikat „Danie nie zostało znalezione w menu”.

Ważna informacja

W powyższym przykładzie lista dań i głównych składników została wprowadzona bezpośrednio do formuły. W praktyce zamiast wartości wprowadzanych na sztywno stosuje się odwołania do zakresów komórek lub całych kolumn. Opisany powyżej przykład można łatwiej rozwiązać za pomocą funkcji wyszukiwania, które zostaną omówione w kolejnych lekcjach.

Należy także pamiętać, że funkcje, które mogą jako wynik zwrócić komunikat o błędzie typu #ND są w praktyce bardzo często zagnieżdżane w formule JEŻELI.ND lub w formule JEŻELI.BŁĄD.

Różnica między JEŻELI.ND a JEŻELI.BŁĄD:

Chociaż obie funkcje są używane do obsługi błędów, mają różne zastosowania:

 • JEŻELI.ND jest specyficzny i służy wyłącznie do obsługi błędu #ND.
 • JEŻELI.BŁĄD jest bardziej uniwersalny i obsługuje wszystkie rodzaje błędów w Excelu, nie tylko #ND.