Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja ILE.NIEPUSTYCH

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: COUNTA

Funkcja ILE.NIEPUSTYCH pozwala określić liczbę komórek w danym zakresie, które nie są puste. Może to być użyteczne, kiedy chcemy szybko sprawdzić, ile komórek w danym zakresie zawiera jakiekolwiek dane, niezależnie od tego, czy są to liczby, tekst, daty czy inne wartości.

Struktura argumentów funkcji ILE.NIEPUSTYCH:

ILE.NIEPUSTYCH(zakres)
 • zakres – to zakres komórek, w którym chcemy policzyć liczbę komórek, które nie są puste.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś koordynatorem projektu i masz arkusz z listą zadań dla członków zespołu. Chcesz szybko określić, ile zadań zostało już przydzielonych (czyli ma przypisaną osobę).

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Zadanie Osoba odpowiedzialna
Przygotowanie prezentacji Anna
Analiza danych
Spotkanie z klientem Karol
Testowanie produktu Agnieszka
Przygotowanie dokumentacji

Jeśli chcesz określić, ile zadań zostało już przydzielonych, możesz użyć formuły:

=ILE.NIEPUSTYCH(B2:B6)

W tym przypadku:

 • B2:B6 to zakres, w którym chcemy policzyć liczbę komórek, które nie są puste.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 3, co oznacza, że trzy zadania z listy zostały już przydzielone.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B6 w poszukiwaniu komórek, które nie są puste.
 2. Znajduje niepuste komórki w B2, B4 i B5.
 3. Funkcja zwraca wynik 3, ponieważ trzy komórki w zakresie zawierają jakiekolwiek dane.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu Excela znajdź i kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik formuły, np. B7.
 2. Przejdź na wstążce na tej karcie do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję ILE.NIEPUSTYCH (COUNTA).
 5. W oknie argumentów funkcji, kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek, które chcesz przeanalizować. Zakres komórek możesz także wpisać z klawiatury, np. B2:B6.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony wynik. Na przykład, jeśli użyto zakresu B2:B6 z powyższego przykładu, wynik wynosiłby 3, co oznacza, że trzy zadania z listy zostały już przydzielone.

Warto dodać, że dokładna nazwa karty, grupy funkcji na wstążce może się różnić w zależności od wersji Excela.