Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje wyszukiwania

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: MATCH

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ w Excelu służy do wyszukiwania pozycji określonego elementu w zakresie komórek. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy zidentyfikować, na którym miejscu na liście rankingowej znajduje się dany handlowiec.

Struktura argumentów funkcji PODAJ.POZYCJĘ:

=PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość, przeszukiwana_tablica, [typ_porównania])

Opis argumentów:

 • szukana_wartość (lookup_value): Wartość, którą chcemy znaleźć. W przypadku listy rankingowej będzie to nazwa handlowca.
 • przeszukiwana_tablica (lookup_array): Zakres komórek, w którym chcemy znaleźć szukaną wartość.
 • [typ_porównania] ([match_type]): (Opcjonalnie) Określa, jak funkcja ma dopasować szukaną wartość. Może przyjmować wartości: 0 (dokładne dopasowanie), -1 (najmniejsza wartość większa lub równa), 1 (największa wartość mniejsza lub równa).

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz dział sprzedaży i masz listę rankingową handlowców. Chcesz znaleźć pozycję konkretnego handlowca, którego wybierasz z listy rozwijanej w komórce A2.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Ranking Handlowców
------------------
Anna
Jan
Krzysztof

W komórce A2 wybierasz handlowca z listy rozwijanej. Aby znaleźć pozycję wybranego handlowca na liście, używasz formuły:

=PODAJ.POZYCJĘ(A2;D:D;0)

Funkcję wstawiasz do komórki obok, np. w komórce B2.

Jeśli w komórce A2 wybierzesz handlowca „Anna”, w komórce B2 zostanie wyświetlona pozycja 1.

Działanie funkcji:

 1. Funkcja analizuje nazwę handlowca, którą wybrano z listy rozwijanej w komórce A2.
 2. Następnie przeszukuje kolumnę D, w której znajduje się lista rankingowa handlowców.
 3. Zwraca pozycję tego handlowca na liście rankingowej, wyświetlając ją w komórce B2.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok wybranego handlowca w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje wyszukiwania i odwołania (Lookup & Reference Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję PODAJ.POZYCJĘ (MATCH).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Szukana wartość (Lookup Value), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę A2, w której wybrano handlowca.
  • Kliknij w polu Przeszukiwana tablica (Lookup Array), a następnie wybierz zakres kolumny D, w której znajduje się lista handlowców.
  • W polu [typ_porównania] ([match_type]) wpisz wartość 0. Wartość ta odpowiada dokładnemu dopasowaniu.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlona pozycja wybranego handlowca z listy rankingowej.