Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja ILE.LICZB

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: COUNT

Funkcji ILE.LICZB używa się, gdy chcemy określić liczbę komórek w danym zakresie, które zawierają liczby. Dzięki temu możemy szybko określić, ile komórek zawiera konkretne dane liczbowe w określonym zakresie, bez konieczności manualnego liczenia lub filtrowania.

Struktura argumentów funkcji ILE.LICZB:

ILE.LICZB(zakres)
 • zakres – to zakres komórek, w którym chcemy policzyć liczbę komórek zawierających liczby.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś managerem zespołu i prowadzisz listę z punktacją członków zespołu za wykonane zadania. Chcesz szybko określić, ile osób z zespołu zdobyło punkty w danym miesiącu.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Osoba Punkty
Anna 10
Tomasz
Karol 15
Agnieszka 20
Marek

Jeśli chcesz określić, ilu członków zespołu zdobyło punkty, możesz użyć formuły:

=ILE.LICZB(B2:B6)

W tym przypadku:

 • B2:B6 to zakres, w którym chcemy policzyć liczbę komórek zawierających liczby.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 3, co oznacza, że trzy osoby z zespołu zdobyły punkty w tym miesiącu.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B6 w poszukiwaniu komórek zawierających liczby.
 2. Znajduje liczby w komórkach B2, B4 i B5.
 3. Funkcja zwraca wynik 3, ponieważ trzy komórki w zakresie zawierają liczby.

Taki sam efekt można uzyskać za pomocą ikonki Autosumowanie (AutoSum):

 1. W arkuszu znajdź i kliknij na komórkę B7, do której zostanie wstawiona formuła.
 2. Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne (Home Tab).
 3. Znajdź ikonkę Autosumowanie (AutoSum) i kliknij znajdującą się obok niej ikonkę strzałki skierowanej w dół.
 4. Zostanie rozwinięta lista ukryta pod tą ikonką.
 5. Z listy wybierz funkcję Zliczanie (Count).
 6. Excel automatycznie wykryje zakres komórek, w którym ma zliczyć wartości liczbowe, i wstawi formułę do komórki B6.
 7. Jeśli zakres jest poprawny, naciśnij klawisz Enter, jeżeli nie popraw zakres, najlepiej zaznaczając zakres kursorem myszki.
 8. W komórce B6 zostanie wyświetlony wynik zliczania, który wynosi 3.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu Excela znajdź i kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik formuły, np. B7.
 2. Przejdź na wstążce na tej karcie do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję ILE.LICZB (COUNT).
 5. W oknie argumentów funkcji, kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek, które chcesz przeanalizować. Zakres komórek możesz także wpisać z klawiatury, np. B2:B6.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony wynik. Dla powyższego przykładu wynik jest równy trzy oznacza, że trzy osoby z zespołu zdobyły punkty w tym miesiącu.

Warto dodać, że dokładna nazwa karty, grupy funkcji na wstążce może się różnić w zależności od wersji Excela.