Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja LICZ.WARUNKI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.


Angielska nazwa funkcji: COUNTIFS

Funkcja LICZ.WARUNKI służy do zliczania liczby komórek spełniających kilka różnych kryteriów jednocześnie. O ile funkcja LICZ.JEŻELI pozwala na zastosowanie jednego kryterium, o tyle LICZ.WARUNKI jest bardziej rozbudowana i pozwala uwzględnić wiele warunków jednocześnie. Jest to bardzo przydatne w bardziej zaawansowanych analizach, gdzie musimy uwzględnić różne czynniki.

Struktura argumentów funkcji LICZ.WARUNKI:

LICZ.WARUNKI(zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2]... )
  
 • zakres1 – pierwszy zakres komórek, który chcemy przeszukiwać pod kątem konkretnego kryterium.
 • kryterium1 – pierwsza wartość (lub wyrażenie) do odnalezienia w zakresie1.
 • zakres2, kryterium2 (opcjonalnie) – pary kolejnych zakresów i kryteriów do uwzględnienia.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektów w firmie i masz tabelę z listą projektów, ich statusami oraz odpowiedzialnymi osobami. Chcesz wiedzieć, ile projektów konkretnego pracownika jest w trakcie realizacji.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Mamy następującą tabelę:

Projekt Status Odpowiedzialny
Projekt A W trakcie Anna
Projekt B Zakończony Tomasz
Projekt C W trakcie Anna
Projekt D W trakcie Marek
Projekt E Zakończony Anna

Jeśli chcesz zliczyć, ile projektów realizowanych jest przez Annę i mają status „W trakcie”, możesz użyć formuły:

=LICZ.WARUNKI(C2:C6; "Anna"; B2:B6; "W trakcie")

W tym przypadku:

 • C2:C6 to zakres, w którym szukasz „Anna”.
 • B2:B6 to zakres, w którym szukasz „W trakcie”.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 2, co oznacza, że Anna jest odpowiedzialna za dwa projekty, które są w trakcie realizacji.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres C2:C6 w poszukiwaniu wszystkich wystąpień „Anna”.
 2. Dla każdego wystąpienia „Anna” w zakresie C2:C6, funkcja sprawdza, czy w odpowiadającym mu wierszu w zakresie B2:B6 jest wartość „W trakcie”.
 3. Jeśli oba kryteria są spełnione, komórka jest zliczana.
 4. Wszystkie takie wystąpienia są sumowane, co daje końcowy wynik 2.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B10.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.WARUNKI (COUNTIFS).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres1 (Range1), a następnie w arkuszu zaznacz pierwszy zakres komórek od C2 do C6, gdzie szukasz „Anna”.
  • W polu Kryterium1 (Criteria1) wprowadź wartość „Anna”.
  • Kliknij w polu Zakres2 (Range2) i zaznacz zakres B2:B6, w którym szukasz statusu „W trakcie”.
  • W polu Kryterium2 (Criteria2) wprowadź wartość „W trakcie”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce B10, zostanie wyświetlony wynik, który w przykładzie to 2 – oznaczający liczbę projektów realizowanych przez Annę, które są w trakcie realizacji.