Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja MIN

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.
Funkcja MIN w Excelu

Angielska nazwa funkcji: MIN

Funkcja MIN jest używana w Excelu do znajdowania najmniejszej wartości w określonym zakresie komórek.

Struktura argumentów funkcji MIN:

MIN(liczba1; [liczba2]; ...)
 • liczba1 – pierwsza liczba, wartość lub zakres, z którego chcesz znaleźć najmniejszą wartość.
 • liczba2, … (opcjonalnie) – dodatkowe liczby lub zakresy, z których chcesz znaleźć najmniejszą wartość.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś księgowym i potrzebujesz dowiedzieć się, jaki był najniższy wydatek firmy w ciągu miesiąca. Masz kolumnę w Excelu z wydatkami z każdego dnia miesiąca i chcesz znać najmniejszą wartość.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Data Wydatki
01.01 500
02.01 300
03.01 700
04.01 200

Aby uzyskać najniższą wartość wydatków za te dni, używasz formuły:

=MIN(B2:B5)

W tym przypadku:

 • B2:B5 to zakres komórek z wydatkami, z którego chcesz znaleźć najmniejszą wartość.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 200, co oznacza, że najniższy wydatek w tych dniach wyniósł 200.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B5.
 2. Znajduje najmniejszą wartość w tym zakresie.
 3. Otrzymany wynik to 200.

Taki sam efekt można uzyskać za pomocą ikonki Autosumowanie (AutoSum):

 1. W arkuszu znajdź i kliknij na komórkę B6, do tej komórki zostanie wstawiona formuła.
 2. Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne (Home Tab).
 3. Znajdź ikonkę Autosumowanie (AutoSum) (zwykle przedstawiona jest jako symbol sigma: Σ) i kliknij znajdującą się obok niej ikonkę strzałki skierowanej w dół.
 4. Zostanie rozwinięta lista ukrytą pod tą ikonką.
 5. Z listy wybierz funkcję Minimum (MIN).
 6. Excel automatycznie wykryje zakres komórek do obliczenia minimum i wstawi formułę do komórki B6.
 7. Jeśli zakres jest poprawny, naciśnij klawisz Enter.
 8. W komórce B6 zostanie wyświetlony wynik najmniejszej wartości, który powinien wynosić 200.