Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: NETWORKDAYS.INTL

Funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND w Excelu zwraca liczbę pełnych dni roboczych pomiędzy dwiema datami, uwzględniając niestandardowe weekendy oraz określone święta. Jest to przydatne w analizach i raportach biznesowych, gdzie potrzebujemy obliczyć liczbę dni roboczych dla realizacji pewnych zadań lub projektów z niestandardową definicją weekendu.

Struktura argumentów funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND:

=DNI.ROBOCZE.NIESTAND(data_początkowa;data_końcowa;[weekendy];[święta])

Opis argumentów:

 • data_początkowa – data, od której zaczynamy liczenie dni roboczych.
 • data_końcowa – data, do której kończymy liczenie dni roboczych.
 • weekendy (opcjonalnie) – kod definiujący, które dni tygodnia są weekendami. Lista z kodami zostanie podpowiedziana automatycznie przy wpisywaniu funkcji do komórki Excela.
 • święta (opcjonalnie) – zakres dat, które mają być wyłączone z liczenia jako dni robocze, np. święta państwowe.
Kod definiujący Weekend Dni weekendowe
1 lub pominięty Sobota, niedziela
2 Niedziela, poniedziałek
3 Poniedziałek, wtorek
4 Wtorek, środa
5 Środa, czwartek
6 Czwartek, piątek
7 Piątek, sobota
11 Tylko niedziela
12 Tylko poniedziałek
13 Tylko wtorek
14 Tylko środa
15 Tylko czwartek
16 Tylko piątek
17 Tylko sobota

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz jako menedżer projektu w międzynarodowej firmie IT. Otrzymałeś zadanie oszacowania czasu realizacji pewnego projektu w kraju, w którym weekendy przypadały na piątek i sobotę. Znając datę rozpoczęcia i końca projektu, chcesz obliczyć, ile dni roboczych masz do dyspozycji, uwzględniając święta i niestandardowe weekendy.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następujące dane:


Projekt | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Dni robocze
--------|------------------|------------------|-------------
Projekt A | 2023-05-01 | 2023-05-31 |

Dodatkowo w kolumnie G masz do dyspozycji listę świąt w maju 2023 roku:


2023-05-01
2023-05-03

Aby obliczyć liczbę dni roboczych dla realizacji projektu, możesz użyć funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND.

W komórce obok daty zakończenia dla Projektu A (np. D2) wprowadź następującą formułę:

=DNI.ROBOCZE.NIESTAND(B2;C2;7,$G$2:$G$3)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się wartość liczby dni roboczych dostępnych do realizacji projektu, uwzględniając niestandardowe weekendy oraz święta.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND oblicza liczbę dni roboczych pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia, pomijając niestandardowe weekendy oraz określone święta.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik, np. D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję DNI.ROBOCZE.NIESTAND (NETWORKDAYS.INTL).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu data_początkowa (Start_date), kliknij na komórkę z datą rozpoczęcia, np. B2.
  • W polu data_końcowa (End_date), kliknij na komórkę z datą zakończenia, np. C2.
  • W polu weekendy (Weekend), wprowadź kod definiujący weekendy, 7 dla piątku i soboty.
  • W polu święta (Holidays), wprowadź zakres komórek, w których znajdują się daty świąt, np. G2:G3.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlona liczba dni roboczych.
 8. Jeśli chcesz skopiować funkcję do innych komórek, przeciągnij dolny prawy róg komórki D2 w dół.