Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Funkcja ORAZ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

(AND w angielskiej wersji Excela)

Funkcja ORAZ w Excelu pozwala sprawdzić, czy wszystkie podane warunki są spełnione jednocześnie. Jeśli choć jeden z warunków nie jest spełniony, funkcja zwróci wartość FAŁSZ. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, funkcja zwróci wartość PRAWDA.

Argumenty funkcji

ORAZ(warunek1, warunek2, …)

  • warunek1 – To jest pierwszy warunek, który chcemy przetestować.
  • warunek2, warunek3, … – To kolejne warunki, które chcemy przetestować. Funkcja ORAZ może przyjąć do 255 warunków.
  • Obowiązkowym argumentem jest warunek1, pozostałe warunki są opcjonalne, jednak w praktyce funkcja będzie zwykle przyjmowała co najmniej dwa warunki.

Przykład z życia codziennego:

Wyobraź sobie, że masz zamiar wybrać się na piknik, ale chcesz się upewnić, że wszystkie warunki do jego przeprowadzenia są spełnione. Chcesz, aby:

  1. Było ciepło (powyżej 20°C).
  2. Nie padał deszcz.
  3. Był weekend.

Jeśli wszystkie te trzy warunki są spełnione jednocześnie, możesz wybrać się na piknik.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Załóżmy, że w Excelu masz następujące dane:

  • W komórce A2: 23 (temperatura w °C)
  • W komórce B2: Nie pada (informacja o opadach)
  • W komórce C2: Sobota (dzień tygodnia)

Możesz użyć funkcji ORAZ w następujący sposób, aby sprawdzić, czy wszystkie warunki do pikniku są spełnione. Do komórki D2 wprowadź nastepującą funkcję:

=ORAZ(A1>20; B1="Nie pada"; C1="Sobota")

Dla każdego z warunków funkcja ORAZ oszacuje wartość logiczną i w koncowym wyniku swojego działania zwróci wartość PRAWDA, ponieważ wszystkie trzy warunki są spełnione (jest ciepło, nie pada deszcz i jest weekend). Jeśli choć jeden z warunków nie byłby spełniony, funkcja zwróciłaby wartość FAŁSZ.

Zachowanie funkcji w różnych warunkach można zaobserwować w przykładowym pliku.