Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Zagnieżdżanie wielu formuł JEŻELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Zagnieżdżanie wielu formuł „JEŻELI” w Excelu polega na umieszczaniu jednej funkcji „JEŻELI” wewnątrz innej, aby móc obsłużyć wiele warunków w jednej formule. Dzięki temu możemy dokładnie określić, jaka wartość ma być zwrócona w zależności od spełnienia różnych warunków.

Przykład z życia codziennego

Wyobraź sobie, że pracujesz w sklepie z odzieżą i chcesz określić rabat dla klienta w zależności od wartości zakupów:

  • Jeśli klient wyda poniżej 100 zł, nie dostaje rabatu,
  • Jeśli klient wyda od 100 do 199 zł, dostaje rabat 10%,
  • Jeśli klient wyda od 200 do 299 zł, dostaje rabat 20%,
  • Jeśli klient wyda 300 zł i więcej, dostaje rabat 30%.

Przykład zastosowania w Excelu

Załóżmy, że w komórce A1 wpisujesz wartość zakupów klienta. Aby obliczyć rabat w komórce B1, możesz użyć zagnieżdżonej formuły „JEŻELI”:

=JEŻELI(A1 < 100; 0; JEŻELI(A1 < 200; 10%; JEŻELI(A1 < 300; 20%; 30%)))

Ta formuła działa w następujący sposób:

  1. Najpierw sprawdza, czy wartość w A1 jest mniejsza niż 100. Jeśli tak, zwraca 0.
  2. Jeśli nie, przechodzi do kolejnej funkcji „JEŻELI” i sprawdza, czy wartość jest mniejsza niż 200. Jeśli tak, zwraca 10%.
  3. Jeśli nie, przechodzi do następnej funkcji „JEŻELI” i sprawdza, czy wartość jest mniejsza niż 300. Jeśli tak, zwraca 20%.
  4. Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, zwraca 30%.

Łatwiejszym i bardziej czytelnym dla użytkownika sposobem w porównaniu z zagnieżdżaniem formuł JEŻELI jest zastosowanie formuły WARUNKI.