Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja MIESIĄC

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: MONTH

Funkcja MIESIĄC w Excelu zwraca numer miesiąca z podanej daty, w zakresie od 1 (styczeń) do 12 (grudzień). Jest to przydatne w analizach i raportach, gdzie potrzebujemy wyodrębnić konkretny miesiąc z pełnej daty.

Struktura argumentów funkcji MIESIĄC:

=MIESIĄC(data)

Opis argumentu:

 • data – data, z której chcesz wyodrębnić miesiąc.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz w dziale sprzedaży w firmie e-commerce i monitorujesz daty zakupów klientów. Chcesz nie tylko zidentyfikować, które miesiące są popularne wśród klientów, ale także dowiedzieć się, w którym konkretnym miesiącu dokonano najwięcej zakupów.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


ID zamówienia | Data zakupu | Miesiąc zakupu
--------------|--------------|---------------
1001 | 2023-01-03 |
1002 | 2023-02-15 |
1003 | 2023-03-15 |
1004 | 2023-04-21 |
1005 | 2023-05-11 |
1006 | 2023-05-07 |
1007 | 2023-05-19 |
1008 | 2023-07-22 |
1009 | 2023-07-03 |
1010 | 2023-08-12 |

Aby uzyskać numer miesiąca z daty zakupu, użyj funkcji MIESIĄC:

W komórce C2 wprowadź następującą formułę:

=MIESIĄC(B2)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się wartość 1, czyli numer miesiąca styczeń. Następnie przeciągnij formułę w dół, aby zwrócić miesiąc zakupu dla wszystkich zamówień.

Teraz, aby dowiedzieć się, który miesiąc jest najpopularniejszy, możemy użyć funkcji LICZ.JEŻELI:

W komórce D2 wprowadź:

=LICZ.JEŻELI(C:C, C2)

Zatwierdź formułę i przeciągnij ją w dół. Okazuje się, że najwięcej zamówień zostało złożonych w maju.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja MIESIĄC bierze datę zakupu z kolumny Data zakupu i zwraca numer miesiąca z tej daty.
 2. Funkcja LICZ.JEŻELI liczy, ile razy dany numer miesiąca pojawia się w kolumnie Miesiąc zakupu.
 3. Dzięki temu możesz łatwo zidentyfikować, który miesiąc jest najbardziej popularny wśród klientów dokonujących zakupów.

Instrukcja wstawienia funkcji MIESIĄC za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję MIESIĄC (MONTH).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Data (Date), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z datą, z której chcesz wyodrębnić numer miesiąca. W przykładzie jest to komórka B2
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony numer miesiąca z wybranej daty.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.

Instrukcja wstawienia funkcji LICZ.JEŻELI za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.JEŻELI (COUNTIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C11 (lub wpisz ten zakres ręcznie).
  • Kliknij w polu Kryterium (Criteria), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę C2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce D2, zostanie wyświetlony wynik.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.