Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja WARTOŚĆ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: VALUE

Funkcja WARTOŚĆ w Excelu pozwala na konwersję tekstu, który reprezentuje liczbę, na liczbę. Jest to szczególnie przydatne, gdy mamy dane liczbowe sformatowane jako tekst, ale chcemy przetwarzać je jako liczby w obliczeniach.

Format w jakim jest przechowywana liczba w komórce Excela rozpoznasz po wyrównaniu tej liczby względem komórki:

 • Wartości liczbowe wyrównywane są automatycznie do prawej krawędzi komórki
 • Wartości tekstowe wyrównywane są automatycznie do lewej krawędzi komórki

Funkcja WARTOŚĆ będzie bardzo często stosowana w kombinacji z innymi funkcjami tekstowymi, które w wyniku zwracają liczby sformatowane jako tekst.

Struktura argumentów funkcji WARTOŚĆ:

=WARTOŚĆ(tekst)

Opis argumentów:

 • tekst – tekst, który chcesz przekształcić na liczbę.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że masz komórkę z liczbą sformatowaną jako tekst 123,45, ale chcesz użyć tej wartości w obliczeniach jako liczby.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Tekst
"123,45"

Aby przekształcić tekst na liczbę, używasz formuły:

=WARTOŚĆ(A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to 123,45 w formacie liczbowym, co pozwala na wykonywanie obliczeń matematycznych na tej wartości.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Przekształca format tekstowy na liczbowy.
 3. Otrzymany wynik to liczba, która może być używana w obliczeniach.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję WARTOŚĆ (VALUE).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Tekst (Text), kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przekształcenia – A2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlona liczba, która została przekształcona z tekstu.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie przekształcając teksty z kolumny A na liczby.

Mnożenie przez 1

Alternatywnym sposobem do funkcji WARTOŚĆ jespt przemnożenie wartości liczbowe przechowywanej w formacie tekstowym przez liczbę jeden. Liczba jeden jest neutralnym czynnikiem mnożenia i nie zmienia wartości przez ną mnożonej>/p>

 1. Załóżmy, że w komórce A2 mamy liczbę 123,45 sformatowaną jako tekst.
 2. W pustej komórce, B2, wpisz formułę:
 3. =A1*1.

 4. Naciśnij Enter.
 5. W komórce B2 zobaczysz teraz wartość 123,45 w formacie liczbowym.
 6. Teraz możesz używać tej liczby w obliczeniach!

Dzięki temu prostemu trikowi możemy szybko i łatwo przekształcić tekstowe liczby w prawdziwe liczby w Excelu.