Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja ZNAJDŹ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: FIND

Funkcja ZNAJDŹ w Excelu pozwala na znalezienie pozycji jednego tekstu wewnątrz innego tekstu. Dzięki niej możemy określić, gdzie w danym ciągu znaków zaczyna się określony fragment.

Ważne jest to, że funkcja ZNAJDŹ rozróżnia litery małe od wielkich.

Struktura argumentów funkcji ZNAJDŹ:

=ZNAJDŹ(szukany_tekst; w_tekście; [początek])

Opis argumentów:

 • szukany_tekst – tekst, który chcesz znaleźć.
 • w_tekście – tekst, w którym chcesz znaleźć szukany_tekst.
 • początek – pozycja w tekście, od której zaczyna się wyszukiwanie. Jeśli pominiesz ten argument, wyszukiwanie rozpocznie się od początku tekstu. Opcjonalne.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że chcesz znaleźć pozycję słowa Excel w zdaniu Uczę się programu excel. Ponieważ funkcja ZNAJDŹ rozróżnia wielkość liter, nie odnajdzie słowa „Excel” w tym zdaniu. Jednak jeśli szukasz słowa „excel” (wszystkie litery małe), funkcja zwróci pozycję tego słowa w zdaniu.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Zdanie
"Uczę się programu excel"

Aby znaleźć pozycję słowa Excel, używasz formuły:

=ZNAJDŹ("Excel"; A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W tym przypadku, wynik funkcji to błąd, ponieważ słowo Excel z wielkiej litery nie występuje w zdaniu.
Jeśli jednak użyjesz formuły:

=ZNAJDŹ("excel"; A2)

to funkcja zwróci wynik równy 16, co oznacza, że słowo excel zaczyna się na 16-tej pozycji w zdaniu.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Próbuje znaleźć słowo „Excel” w tekście.
 3. Otrzymany wynik to błąd, ponieważ funkcja rozróżnia wielkość liter.
 4. Jeśli jednak szukasz słowa „excel”, funkcja zwróci jego pozycję w zdaniu.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję ZNAJDŹ (FIND).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Szukany tekst (Find text), wprowadź Excel lub excel, w zależności od tego, co chcesz znaleźć.
  • W polu W tekście (Within text), kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przeszukania – A2.
  • W tym przykładzie pozostałe pola argumentów funkcji możesz pominąć – pozostaw je puste. Ostatni argument pomijamy, gdyż przeszukujemy tekst od początku.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu.