Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja SUMA.JEŻELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: SUMIF

Funkcji SUMA.JEŻELI używa się, kiedy chcemy zsumować dane, ale tylko te, które spełniają pewne kryterium. Na przykład, możemy chcieć znać łączną wartość sprzedaży dla określonego produktu, pracownika czy w określonym okresie czasu. Zamiast ręcznie przeszukiwać i sumować interesujące nas wartości, używamy funkcji SUMA.JEŻELI do automatycznego przeszukiwania i sumowania danych.

Struktura argumentów funkcji SUMA.JEŻELI:

SUMA.JEŻELI(zakres; kryterium; [suma_zakres])
 • zakres – to zakres komórek, który chcemy przeszukiwać pod kątem konkretnego kryterium.
 • kryterium – wartość (lub wyrażenie), której szukamy w zakresie.
 • [suma_zakres] (opcjonalnie) – jeśli podano, to zakres komórek, z których chcemy sumować wartości. Jeśli nie jest podane, suma jest obliczana z zakresu.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś managerem sprzedaży i posiadasz tabelę z danymi sprzedażowymi dla poszczególnych przedstawicieli handlowych w ciągu miesiąca. Twoim celem jest zsumowanie wartość sprzedaży dla konkretnego przedstawiciela.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Przedstawiciel Kwota sprzedaży
Anna 5000
Tomasz 5500
Anna 6000
Marek 4900
Tomasz 5100

Jeśli chcesz zsumować sprzedaż tylko dla Anny, możesz użyć formuły:

=SUMA.JEŻELI(A2:A6; "Anna"; B2:B6)

W tym przypadku:

 • A2:A6 to zakres, w którym szukasz Anny.
 • "Anna" to kryterium wyszukiwania.
 • B2:B6 to zakres, z którego sumujesz wartość sprzedaży.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 11000, co oznacza, że Anna sprzedała produkty o łącznej wartości 11 000 w tym miesiącu.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres A2:A6 w poszukiwaniu wszystkich wystąpień „Anna”.
 2. Dla każdego wystąpienia „Anna” w zakresie A2:A6, funkcja bierze odpowiadającą jej wartość z zakresu B2:B6.
 3. Wszystkie te wartości są sumowane, co daje końcowy wynik 11 000.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład w komórce B7.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje matematyczne (Math & Trig).
 4. Na liście funkcji matematycznych odszukaj i kliknij funkcję SUMA.JEŻELI (SUMIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek, w którym znajdują się wartości do sprawdzenia kryterium A2:A6.
  • W polu Kryterium (Criteria) wprowadź wartość lub wyrażenie, które chcesz sprawdzić, w tym przykładzie to „Anna”.
  • Kliknij w polu Suma_Zakres (Sum_Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek, z którego chcesz obliczyć sumę B2:B6.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce B7 zostanie wyświetlony wynik, który w danym przykładzie przedstawia sumę wartości sprzedaży dla „Anny” i jest równy 11 000.