Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja TEKST

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: TEXT

Funkcja TEKST w Excelu pozwala na konwersję liczby na tekst według określonego formatu. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy sformatować daty, liczby czy waluty w specyficzny, niestandardowy sposób.

Funkcja TEKST może być alternatywą dla FORMATOWANIA KOMÓREK

Struktura argumentów funkcji TEKST:

=TEKST(wartość; format_tekstu)

Opis argumentów:

 • wartość – liczba, datę lub godzinę, którą chcesz sformatować jako tekst.
 • format_tekstu – format, w którym chcesz wyświetlić wartość.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że chcesz sformatować datę w taki sposób, aby wyświetlała się jako nazwa dnia, przecinek, numer dnia, nazwa miesiąca i rok.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Data
"2023-09-10"

Aby sformatować datę, używasz formuły:

=TEKST(A2; "dddd, dd mmmm rrrr")

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to "poniedziałek, 10 września 2023".

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje datę w komórce A2.
 2. Formatuje datę według podanego wzoru.
 3. Otrzymany wynik to sformatowana data w pożądanym formacie.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić sformatowaną datę – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję TEKST (TEXT).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Wartość (Value), kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą datę do sformatowania – A2.
  • W polu Format tekstu (Text format), wprowadź "dddd, dd mmmm rrrr".
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlona sformatowana data.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie formatując daty z kolumny A.