Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja USUŃ.ZBEDNE.ODSTĘPY

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: TRIM

Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY w Excelu pozwala na usunięcie zbędnych odstępów z tekstu. Jest to szczególnie przydatne, gdy tekst pochodzi z różnych źródeł i może zawierać niechciane spacje. Formuła działa w następujące sposób:

 • Usuwa wszystkie spacje występujące przed tekstem.
 • Usuwa wszystkie spacje występujące na końcu tekstu.
 • Między słowami pozostawia tylko jedną spację.

Struktura argumentów funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY:

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst)

Opis argumentów:

 • tekst – Tekst, z którego chcesz usunąć zbędne spcaje.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że masz listę nazw miast, ale niektóre z nich mają zbędne spacje na początku, na końcu lub pomiędzy słowami.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Nazwa miasta
" Warszawa "
"Kraków "
" Poznań"
" Nowy Sącz"

Aby usunąć zbędne odstępy, używasz formuły:

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to:

 • W komórce B2: „Warszawa”
 • W komórce B3: „Kraków”
 • W komórce B4: „Poznań”
 • W komórce B5: „Nowy Sącz”

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Usuwa zbędne odstępy z początku, końca oraz pomiędzy słowami.
 3. Otrzymany wynik to poprawiona nazwa miasta.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, do której chcesz wstawić poprawiony tekst – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY (TRIM).
 5. W oknie argumentów funkcji w kliknij polu Tekst (Text), a następnie kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przetworzenia – A2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony poprawiony tekst.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych i uzyskać poprawione nazwy miast w sąsiednich komórkach, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie poprawiając teksty z kolumny A.