Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: WORKDAY

Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY pozwala obliczyć datę, która przypada przed lub po określonej liczbie dni roboczych od wybranej daty. To bardzo przydatna funkcja, gdy planujemy, kiedy coś ma się zakończyć w pracy czy w biznesie, uwzględniając tylko dni, w które faktycznie pracujemy.

Struktura argumentów funkcji DZIEŃ.ROBOCZY:

=DZIEŃ.ROBOCZY(data_początkowa;dni;[święta])

Opis argumentów:

 • data_początkowa – data, od której zaczynamy liczenie dni roboczych.
 • dni – liczba dni roboczych, które chcemy dodać lub odjąć od daty początkowej.
 • święta (opcjonalnie) – zakres dat, które mają być wyłączone z liczenia jako dni robocze, np. święta państwowe.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz w dziale logistyki w dużym przedsiębiorstwie. Otrzymujesz zamówienia od klientów. Aby zaplanować pracę magazynu oraz transport, musisz obliczyć dokładną datę, kiedy produkt powinien zostać wysłany, uwzględniając dni robocze oraz święta.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następujące dane:


Zamówienie | Data zamówienia | Liczba dni na realizację | Data wysyłki
-----------|-----------------|--------------------------|-------------
Zamówienie A | 2023-05-01 | 10 |

Dodatkowo w kolumnie G masz do dyspozycji listę świąt w maju 2023 roku:


2023-05-01
2023-05-03

Aby obliczyć datę wysyłki dla Zamówienia A, możesz użyć funkcji DZIEŃ.ROBOCZY.

W komórce obok liczby dni na realizację dla Zamówienia A (np. D2) wprowadź następującą formułę:

=DZIEŃ.ROBOCZY(B2, C2, $G$2:$G$3)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się data wysyłki 2023-05-16.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY oblicza datę przypadającą za 10 dni roboczych licząc od dnia zamówienia.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik, np. D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję DZIEŃ.ROBOCZY (WORKDAY).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu data_początkowa (Start_date), kliknij na komórkę z datą zamówienia, np. B2.
  • W polu dni (Days), kliknij na komórkę z liczbą dni na realizację, np. C2.
  • W polu święta (Holidays), wprowadź zakres komórek, w których znajdują się daty świąt, np. G2:G3.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlona data wysyłki.
 8. Jeśli chcesz skopiować funkcję do innych komórek, przeciągnij dolny prawy róg komórki D2 w dół.