Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje wyszukiwania

Funkcja X.DOPASUJ

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: XMATCH

Funkcja X.DOPASUJ w Excelu pozwala na wyszukiwanie pozycji określonego elementu w tablicy lub zakresie komórek. Jest to niezbędna, gdy chcemy zidentyfikować, na którym miejscu znajduje się dana wartość wśród wielu innych wartości. Funkcja znajdzie swoje zastosowanie między innymi w następujących sytuacjach:

 • Wyszukiwanie pozycji produktu na podstawie jego kodu w bazie produktów.
 • Odnalezienie miejsca pracownika w rankingu sprzedaży.
 • Znalezienie miejsca danego dostawcy na liście najlepszych dostawców.
 • Wyszukiwanie pozycji daty wśród listy dat.
 • Odnalezienie miejsca danego projektu wśród listy projektów według priorytetu.

Struktura argumentów funkcji X.DOPASUJ:

=X.DOPASUJ(szukana_wartość, szukana_tablica, [tryb_dopasowywania], [tryb_wyszukiwania])

Opis argumentów:

 • szukana_wartość (lookup_value): Wartość, której pozycję chcemy znaleźć.
 • szukana_tablica (lookup_array): Zakres lub tablica, w której chcemy znaleźć szukaną wartość.
 • [tryb_dopasowywania] ([match_mode]): (Opcjonalnie) Określa, jak funkcja ma dopasować szukaną wartość. Może przyjmować wartości: 0 (dokładne dopasowanie), -1 (dokładne lub następny mniejszy), 1 (dokładne lub następny większy) oraz 2 (dopasowanie z symbolem wieloznacznym).
 • [tryb_wyszukiwania] ([search_mode]): (Opcjonalnie) Określa, w jaki sposób funkcja ma przeszukać szukaną_tablicę. Może przyjmować wartości: 1 (wyszukiwanie od początku), -1 (wyszukiwanie od końca), 2 (wyszukiwanie binarne w zakresie posortowanym rosnąco) oraz -2 (wyszukiwanie binarne w zakresie posortowanym malejąco).

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz firmę sprzedającą różne produkty i masz tabelę z numerami produktów. Chcesz teraz znaleźć pozycję konkretnego produktu na podstawie jego numeru, który wpisujesz ręcznie.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Numer produktu
---------------
1001
1002

W komórce A2 wpisujesz ręcznie numer produktu. Aby znaleźć pozycję wybranego produktu w liście, używasz formuły:

=X.DOPASUJ(A2, D:D)

Funkcję wstawiasz do komórki obok wpisanego numeru, np. w komórce B2.

Jeśli w komórce A2 wpiszesz numer produktu 1001, w komórce B2 zostanie wyświetlona pozycja 1.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje numer produktu wpisany ręcznie w komórce A2.
 2. Wyszukuje ten numer w kolumnie D.
 3. Zwraca pozycję tego numeru w kolumnie D.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok wpisanego numeru w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje wyszukiwania i odwołania (Lookup & Reference Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję X.DOPASUJ (XMATCH).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Szukana wartość (Lookup Value), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę, w której wpisałeś numer produktu – A2.
  • Kliknij w polu Szukana tablica (Lookup Array), a następnie wybierz zakres kolumny D, w której chcesz znaleźć szukaną wartość.
  • W polach Tryb dopasowywania (Match Mode) oraz Tryb wyszukiwania (Search Mode) możesz wybrać odpowiednie tryby dopasowania i wyszukiwania, ale jeśli nie jesteś pewien, co wybrać, możesz je pominąć – funkcja użyje domyślnych ustawień.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlona pozycja wybranego produktu w liście.