Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Zaokrąglanie liczb

Funkcja ZAOKR

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: ROUND

Funkcja ZAOKR w Excelu pozwala na zaokrąglenie liczby do określonej liczby miejsc dziesiętnych. Jest to niezbędne, gdy chcemy uzyskać bardziej uporządkowane wyniki lub dostosować liczby do określonego formatu.

Struktura argumentów funkcji ZAOKR:

=ZAOKR(liczba, liczba_miejsc)

Opis argumentów:

 • liczba – liczba, którą chcesz zaokrąglić.
 • liczba_miejsc – liczba miejsc dziesiętnych, do których chcesz zaokrąglić.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz firmę importującą produkty z zagranicy i masz tabelę z cenami produktów w EUR. Ze względu na potrzeby księgowe, przeliczyłeś ceny na PLN przy użyciu aktualnego kursu walutowego. Teraz chcesz zaokrąglić przeliczone ceny w złotówkach do dwóch miejsc po przecinku, aby ułatwić dalsze obliczenia finansowe.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Produkt | Cena w EUR | Cena w PLN
--------|------------|-----------
Produkt A | 10,2356 | 45,4567

Aby zaokrąglić cenę w złotówkach, używasz formuły:

=ZAOKR(C2, 2)

Funkcję wstawiasz do nowej kolumny obok kolumny „Cena w PLN”, np. w komórce D2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku Produktu A, zaokrąglona cena to 45,46 PLN.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje cenę w złotówkach w komórce C2.
 2. Zaokrągla cenę do dwóch miejsc dziesiętnych.
 3. Otrzymany wynik to zaokrąglona cena w złotówkach, która jest teraz gotowa do dalszych obliczeń finansowych.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje matematyczne i trygonometryczne (Math & Trig Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję ZAOKR (ROUND).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Liczba (Number), a nastepnie w arkuszu kliknij na komórkę, zawierającą liczbę do zaokrąglenia – C2.
  • Kliknij w polu Liczba miejsc (Number of digits), a następnie wprowadź liczbę odpowiadającą liczbie miejsc po przecinku, do których chcesz zaokrąglić oryginalną liczbę, np. 2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce D2 zostanie wyświetlona liczba zaokrąglona do dwóch miejsc dziesiętnych.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie zaokrąglając liczby z kolumny C.