Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Wartości Logiczne

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Wartości Logiczne: Wyjaśnienie w Kontekście Codziennego Życia

Wartości logiczne to podstawowe pojęcia, które pomagają opisać, czy coś jest prawdziwe czy fałszywe.

PRAWDA:
To po prostu wartość wskazująca, że coś jest poprawne lub spełnia pewne warunki. Gdy mówisz, że na zewnątrz jest ciepło i jest to prawdziwe, wtedy twoje stwierdzenie ma wartość „PRAWDA”. Przykład w codziennym życiu: Gdy patrzysz na niebo w słoneczny dzień i mówisz „Niebo jest niebieskie”, twoje stwierdzenie ma wartość „PRAWDA”.

FAŁSZ:
To przeciwność prawdy. Gdy coś nie jest poprawne lub nie spełnia pewnych warunków, mówimy, że ma wartość „FAŁSZ”. Przykład w codziennym życiu: Gdy patrzysz na czerwone jabłko i mówisz „To jabłko jest niebieskie”, twoje stwierdzenie ma wartość „FAŁSZ”, bo jabłko jest czerwone, a nie niebieskie.

Wartości Logiczne w Excelu

W Excelu wartości logiczne PRAWDA i FAŁSZ są fundamentalne i bardzo użyteczne, zwłaszcza przy wykonywaniu operacji logicznych oraz przy wykorzystaniu formuł logicznych.

PRAWDA:
W Excelu „PRAWDA” oznacza, że dany warunek lub twierdzenie jest spełnione. Jeśli na przykład masz formułę, która sprawdza, czy liczba w komórce A1 jest większa niż 10, i jest to prawda, wynik tej formuły będzie wartością „PRAWDA”.

FAŁSZ:
Natomiast jeśli ten sam warunek nie jest spełniony, Excel zwróci wartość „FAŁSZ”. Czyli jeśli liczba w komórce A1 jest mniejsza lub równa 10, wynik formuły będzie wartością „FAŁSZ”.

W Excelu wartości „PRAWDA” i „FAŁSZ” można także wpisywać bezpośrednio do komórek, a także są one wynikami wielu funkcji logicznych, takich jak JEŻELI, ORAZ czy LUB. Przykład: Jeśli w komórce A1 masz liczbę 15 i w komórce B1 wpiszesz formułę =A1>10, w B1 zobaczysz wartość „PRAWDA”, ponieważ 15 jest większe niż 10. Jeśli zmienisz wartość w A1 na 5, wtedy w B1 zobaczysz wartość „FAŁSZ”, ponieważ 5 nie jest większe niż 10. To tylko prosty przykład, ale wartości logiczne w Excelu są niezwykle użyteczne przy bardziej zaawansowanych operacjach i analizach danych.