Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja SUMA.WARUNKÓW

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: SUMIFS

Funkcji SUMA.WARUNKÓW używa się, kiedy chcemy zsumować dane, ale tylko te, które spełniają wiele określonych kryteriów jednocześnie. Na przykład, chcemy znać łączną wartość sprzedaży dla określonego produktu, które były sprzedawane w określonym regionie przez konkretnego pracownika. W przeciwieństwie do SUMA.JEŻELI, która pozwala na zastosowanie jednego kryterium, SUMA.WARUNKÓW jest bardziej rozbudowana i pozwala uwzględniać wiele kryteriów naraz.

Struktura argumentów funkcji SUMA.WARUNKÓW:

SUMA.WARUNKÓW(suma_zakres; zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2]...)
 • suma_zakres – to zakres komórek, z których chcemy sumować wartości.
 • zakres1 – pierwszy zakres komórek, który chcemy przeszukiwać pod kątem konkretnego kryterium.
 • kryterium1 – pierwsza wartość (lub wyrażenie) do przeszukania w zakresie1.
 • zakres2, kryterium2 (opcjonalnie) – pary kolejnych zakresów i kryteriów do uwzględnienia.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś menedżerem sprzedaży i posiadasz tabelę z danymi sprzedażowymi dla poszczególnych produktów, sprzedawanych w różnych regionach przez różnych przedstawicieli. Twoim celem jest podsumowanie wartości sprzedaży wygenerowanej przez konkretnego przedstawiciela handlowego w określonym regionie dla konkretnego produktu.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Produkt Region Przedstawiciel Kwota sprzedaży
Laptop Północ Anna 5000
Telefon Południe Tomasz 5500
Laptop Północ Anna 6000
Tablet Zachód Marek 4900
Telefon Północ Anna 5100

Jeśli chcesz podsumować sprzedaż Laptopów w regionie Północnym przez Annę, używasz formuły:

=SUMA.WARUNKÓW(D2:D6; A2:A6; "Laptop"; B2:B6; "Północ"; C2:C6; "Anna")

W tym przypadku:

 • A2:A6 to zakres, w którym szukasz „Laptop”.
 • B2:B6 to zakres, w którym szukasz „Północ”.
 • C2:C6 to zakres, w którym szukasz „Anna”.
 • D2:D6 to zakres, z którego sumujesz wartość sprzedaży.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 11000, co oznacza, że Anna sprzedała laptopy o łącznej wartości 11 000 w regionie Północnym.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres A2:A6 w poszukiwaniu wszystkich wystąpień „Laptop”.
 2. Dla każdego wystąpienia „Laptop”, funkcja przeszukuje odpowiadający zakres B2:B6 w poszukiwaniu „Północ”.
 3. Jeśli oba kryteria są spełnione, funkcja przeszukuje zakres C2:C6 w poszukiwaniu „Anna”.
 4. Dla każdego wiersza tabeli, gdzie wszystkie trzy kryteria są spełnione, funkcja bierze wartość z zakresu D2:D6.
 5. Wszystkie wartości są sumowane, co daje końcowy wynik równy 11 000.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład w komórce B7.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje matematyczne (Math & Trig).
 4. Na liście funkcji matematycznych odszukaj i kliknij funkcję SUMA.WARUNKÓW (SUMIFS).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Suma_Zakres (Sum_Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek D2:D6.
  • Kliknij w polu Zakres1 (Range1), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek A2:A6 i wprowadź wartość „Laptop”.
  • Kliknij w polu Zakres2 (Range2), a następnie zaznacz zakres komórek B2:B6 i wprowadź wartość „Północ”.
  • Kliknij w polu Zakres3 (Range3), a następnie zaznacz zakres komórek C2:C6 i wprowadź wartość „Anna”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce B7 zostanie wyświetlony wynik, który w tym przypadku to suma wartości sprzedaży laptopów w regionie Północnym przez Annę, która wynosi 11 000.