Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Zaokrąglanie liczb

Funkcja ZAOKR.DÓŁ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: ROUNDDOWN

Funkcja ZAOKR.DÓŁ w Excelu pozwala na zaokrąglenie liczby w dół do określonej liczby miejsc dziesiętnych. Jest to niezbędne, kiedy chcemy precyzyjnie określić, ile pełnych jednostek możemy wyprodukować lub sprzedać w oparciu o dostępne zasoby.

Struktura argumentów funkcji ZAOKR.DÓŁ:

=ZAOKR.DÓŁ(liczba, liczba_miejsc)

Opis argumentów:

 • liczba – liczba, którą chcesz zaokrąglić w dół.
 • liczba_miejsc – liczba miejsc dziesiętnych, do których chcesz zaokrąglić liczbę.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz fabrykę produkującą mąkę. Mąka jest pakowana w worki o pojemności 5 kg każdy. W danym dniu maszyna mieliła 527 kg zboża. Chcąc wiedzieć, ile pełnych worków z mąką możesz zapakować na podstawie przemielenego zboża, możesz użyć funkcji ZAOKR.DÓŁ.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Produkt | Ilość mąki (kg)
--------|------------------
Mąka | 527

Aby dowiedzieć się, ile pełnych worków mąki możesz zapakować, używasz formuły:

=ZAOKR.DÓŁ(B2/5, 0)

Funkcję wstawiasz do komórki C2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku mąki, możesz zapakować 105 pełnych worków (każdy po 5 kg), co daje łącznie 525 kg mąki. Pozostałe 2 kg mąki nie wystarczą na pełen worek.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje ilość przemielenego zboża w komórce B2.
 2. Zaokrągla wynik dzielenia ilości mąki przez pojemność worka w dół do najbliższej liczby całkowitej. Wynik dzielenia wynosi 105,4, a po zaokrągleniu w dół 105.
 3. Otrzymany wynik to liczba pełnych worków mąki, które można zapakować.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje matematyczne i trygonometryczne (Math & Trig Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję ZAOKR.DÓŁ (ROUNDDOWN).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Liczba (Number), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę, zawierającą liczbę do zaokrąglenia – w naszym przykładzie B2.
  • W polu Liczba miejsc (Number of digits) wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, do których chcesz zaokrąglić wartość. W naszym przypadku chcemy zaokrąglić do liczby całkowitej, więc wprowadzamy 0.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce C2 zostanie wyświetlona liczba zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, wskazująca ilość pełnych worków.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę C2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie zaokrąglając liczby z kolumny B w dół.