Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja MAX

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: MAX

Funkcja MAX jest często używaną funkcją w Excelu. Pozwala ona na znalezienie największej wartości w określonym zakresie komórek.

Struktura argumentów funkcji MAKSYMALNA:

MAX(liczba1; [liczba2]; ...)
 • liczba1 – pierwsza liczba, wartość lub zakres, w którym chcesz znaleźć największą wartość.
 • liczba2, … (opcjonalnie) – dodatkowe liczby lub zakresy, w których chcesz szukać największej wartości.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś księgowym i potrzebujesz znaleźć największy jednodniowy wydatek firmy w ciągu miesiąca. Masz kolumnę w Excelu z wydatkami z każdego dnia miesiąca i chcesz znać najwyższy wydatek.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Data Wydatki
01.01 500
02.01 300
03.01 700
04.01 200

Aby znaleźć największy wydatek w tych dniach, używasz formuły:

=MAX(B2:B5)

W tym przypadku:

 • B2:B5 to zakres komórek z wydatkami, w którym chcesz znaleźć największą wartość.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 700, co oznacza, że największy wydatek w tych dniach wyniósł 700.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B5.
 2. Znajduje największą wartość w tym zakresie.
 3. Otrzymany wynik to 700.

Taki sam efekt można uzyskać za pomocą ikonki Autosumowanie (AutoSum):

 1. W arkuszu znajdź i kliknij na komórkę B6, do której zostanie wstawiona formuła.
 2. Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne (Home Tab).
 3. Znajdź ikonkę Autosumowanie (AutoSum) i kliknij znajdującą się obok niej ikonkę strzałki skierowanej w dół.
 4. Zostanie rozwinięta lista ukryta pod tą ikonką.
 5. Z listy wybierz funkcję Maksimum(MAX).
 6. Excel automatycznie wykryje zakres komórek, w którym ma znaleźć największą wartość, i wstawi formułę do komórki B6.
 7. Jeśli zakres jest poprawny, naciśnij klawisz Enter.
 8. W komórce B6 zostanie wyświetlony wynik maksymalnej wartości, która powinna wynosić 700.