Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcja ZNAK

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: SIGN

Funkcja ZNAK.LICZBY w Excelu zwraca znak liczby: 1 dla liczb dodatnich, -1 dla liczb ujemnych i 0 dla zera. Jest to przydatne w księgowości, gdzie potrzebujemy szybko oznaczyć strony księgowań jako debet lub kredyt.

Struktura argumentów funkcji ZNAK.LICZBY:

=ZNAK.LICZBY(liczba)

Opis argumentu:

 • liczba – liczba, dla której chcesz poznać jej znak.

Praktyczny przykład biznesowy:

W księgowości, debetowe księgowania mogą być reprezentowane jako liczby dodatnie, a kredytowe jako liczby ujemne. Załóżmy, że chcesz szybko zidentyfikować, czy dane księgowanie jest po stronie debetu czy kredytu.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Transakcja | Kwota (PLN) | Strona
-----------|---------------|--------
Usługa A | 150 |
Usługa B | -200 |

Aby dowiedzieć się, czy transakcja jest debetowa czy kredytowa, używasz formuły:

=ZNAK.LICZBY(B2)

Funkcję wstawiasz do komórki C2.

Jeśli wynik to 1, oznacza to debet, jeśli -1, oznacza to kredyt.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja bierze pod uwagę kwotę transakcji z komórki B2.
 2. Zwraca znak tej kwoty: 1 dla debetu i -1 dla kredytu.
 3. Otrzymany wynik wskazuje, po której stronie księgujemy daną transakcję.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – w naszym przypadku obok kwoty w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje matematyczne i trygonometryczne (Math & Trig Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję ZNAK.LICZBY (SIGN).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Liczba (Number), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z liczbą, dla której chcesz poznać jej znak – w naszym przykładzie B2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce C2 zostanie wyświetlony znak liczby wskazujący, czy dane księgowanie jest debetowe czy kredytowe.