Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja OCZYŚĆ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: CLEAN

Funkcja OCZYŚĆ w Excelu pozwala na usunięcie nie drukowalnych znaków ASCII z tekstu. Jest to szczególnie przydatne, gdy tekst pochodzi z różnych źródeł i może zawierać znaki, które nie są widoczne, ale mogą powodować problemy przy dalszej obróbce danych.

Znaki niedrukowalne ASCII to takie „ukryte komendy” dla komputera, które mówią mu, co ma zrobić, ale nie pokazują się jako normalne litery czy cyfry. Można je porównać do ukrytych przycisków w zabawce, które coś robią (np. włączają światło), ale nie widzisz ich na zewnątrz.

Przykłady:

 1. Backspace – to jak gumka do ścierania w komputerze. Mówi komputerowi, żeby cofnął się o jedno miejsce i usunął ostatni znak.
 2. Tabulacja – to jak przycisk, który mówi komputerowi, żeby przesunął się kilka miejsc w prawo, tworząc miejsce.
 3. Nowa linia – mówi komputerowi, żeby zaczął pisać od nowego wiersza, tak jak gdybyś nacisnął „Enter” na klawiaturze.

Choć nie widzisz tych znaków jak normalnych liter, one robią ważne rzeczy w tekście na komputerze!

Struktura argumentów funkcji OCZYŚĆ:

=OCZYŚĆ(tekst)

Opis argumentów:

 • tekst – Tekst, z którego chcesz usunąć nie drukowalne znaki ASCII.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że masz listę nazw produktów, ale niektóre z nich mają niewidoczne znaki, które mogą powodować problemy przy dalszej analizie.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Nazwa produktu
"Książka^C"
"Zeszyt^Z"
"Ołówek^M"

Aby usunąć niewidoczne znaki, używasz formuły:

=OCZYŚĆ(A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to:

 • W komórce B2: „Książka”
 • W komórce B3: „Zeszyt”
 • W komórce B4: „Ołówek”

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Usuwa niewidoczne znaki ASCII z tekstu.
 3. Otrzymany wynik to poprawiona nazwa produktu.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, do której chcesz wstawić poprawiony tekst – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję OCZYŚĆ (CLEAN).
 5. W oknie argumentów funkcji w kliknij polu Tekst (Text), a następnie kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przetworzenia – A2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony poprawiony tekst.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie poprawiając teksty z kolumny A.