Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Łączenie tekstów za pomocą symbolu &

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

W Excelu można łączyć tekst z różnych komórek przy użyciu symbolu &. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, które pozwala na szybkie i elastyczne łączenie ciągów tekstowych bez konieczności korzystania z funkcji tekstowych.

Jeżeli długość połączonych testów przekracza 32 767 znaków, wtedy formuła zwraca komunikat o błędzie.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że pracujesz nad listą pracowników i chcesz połączyć imię i nazwisko pracownika w jednej komórce, oddzielając je spacją.

Przykład zastosowania w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Imię      Nazwisko
"Jan"      "Kowalski"
"Anna"     "Nowak"

Aby połączyć te dane, wprowadź następującą formułę do komórki:

=A2 & " " & B2

Formułę wstawiasz do komórki C2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to „Jan Kowalski”.

Działanie symbolu & w opisanym przykładzie:

 1. Formuła bierze tekst z komórki A2.
 2. Dodaje do niego spację " ".
 3. Następnie dodaje tekst z komórki B2.
 4. Zwraca połączony tekst. Otrzymany wynik to „Jan Kowalski”.

Instrukcja łączenia tekstu za pomocą symbolu & krok po kroku:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz połączyć teksty – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Wprowadź znak równości (=) w komórce, aby zacząć wprowadzać formułę.
 3. Kliknij na pierwszą komórkę, którą chcesz połączyć, np. A2.
 4. Wprowadź symbol &.
 5. Wprowadź ciąg, który chcesz wstawić między dwoma tekstami, w tym przypadku spację " ".
 6. Ponownie wprowadź symbol &.
 7. Kliknij na drugą komórkę, którą chcesz połączyć, np. B2.
 8. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować formułę.
 9. Umieść kursor w komórce C2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 10. Puść mysz, formuła zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie łącząc teksty z kolumn A i B.