Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja ZŁĄCZ.TEKST

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: CONCAT

Funkcja ZŁĄCZ.TEKST w Excelu pozwala na łączenie tekstu z wielu zakresów oraz ciągów tekstowych.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKST jest nową wersją funkcjiZŁĄCZ.TEKSTY

Jeżeli długość połączonych testów przekracza 32 767 znaków, wtedy funkcja zwraca komunikat o błędzie.

Struktura argumentów funkcji ZŁĄCZ.TEKST:

ZŁĄCZ.TEKST(tekst1; [tekst2]; ...)
 • tekst1 – pierwszy element tekstowy do połączenia. Może być ciągiem lub tablicą ciągów, na przykład zakresem komórek.
 • [tekst2; …] – dodatkowe elementy tekstowe do połączenia. Można podać w maksymalnie 253 argumentach tekstowych. Każdy z nich może być ciągiem lub tablicą ciągów, na przykład zakresem komórek.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że pracujesz nad listą pracowników. Chcesz połączyć imię i nazwisko pracownika w jednej komórce.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Imię      Nazwisko
"Jan"      "Kowalski"
"Anna"     "Nowak"

Aby połączyć te dane, używasz formuły:

=ZŁĄCZ.TEKST(A2; " "; B2)

Funkcję wstawiasz do komórki C2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to „Jan Kowalski”.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórkach A2 i B2.
 2. Łączy te ciągi w jeden, oddzielając je spacją.
 3. Otrzymany wynik to „Jan Kowalski”.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz połączyć teksty – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję ZŁĄCZ.TEKST (CONCAT).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij polu Tekst1 (Text1), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę A2.
  • Kliknij polu Tekst2 (Text2), a następnie na klawiaturze naciśnij spację.
  • Kliknij polu Tekst3 (Text3), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę B2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce C2 zostanie wyświetlony połączony tekst.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce C2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do miejsca, gdzie chcesz zakończyć kopiowanie, np. do komórki C3.
 9. Puść mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie łącząc teksty z kolumn A i B.