Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Wprowadzenie do Funkcji

Kolejność działań

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Kolejność działań matematycznych

Pamiętaj, że zrozumienie i stosowanie właściwej kolejności działań matematycznych jest kluczowe dla uzyskania poprawnych wyników.

 1. Nawiasy:
  • Wszystkie operacje wewnątrz nawiasów są wykonywane jako pierwsze.
  • Przykład: \(3 + (4 \times 2)\) = 3 + 8 = 11
  • W Excelu: =3 + (4 * 2)
 2. Potęgowanie i Pierwiastkowanie:
  • Wykonywane przed mnożeniem, dzieleniem, dodawaniem i odejmowaniem.
  • Przykład potęgowania: \(3^2 = 9\)
  • Przykład pierwiastkowania: \(\sqrt{9} = 3\)
  • W Excelu dla potęgowania: =3^2
  • W Excelu dla pierwiastkowania: =SQRT(9)
 3. Mnożenie i Dzielenie:
  • Wykonywane przed dodawaniem i odejmowaniem. Jeśli w wyrażeniu występują obie operacje, wykonuj je od lewej do prawej.
  • Przykład: \(6 \div 2 \times 3 = 9\)
  • W Excelu: =6 / 2 * 3
 4. Dodawanie i Odejmowanie:
  • Wykonywane jako ostatnie. Jeśli w wyrażeniu występują obie operacje, wykonuj je od lewej do prawej.
  • Przykład: \(5 + 3 – 2 = 6\)
  • W Excelu: =5 + 3 - 2

Przykład złożony:

Załóżmy, że mamy wyrażenie: \(2 + 3 \times (\sqrt{25} – 4) \div 3\)

 1. Rozpocznij od operacji w nawiasach:
  • \(\sqrt{25} = 5\)
  • 5 – 4 = 1
 2. Następnie mnożenie:
  • 3 \times 1 = 3
 3. Dzielenie:
  • 3 \div 3 = 1
 4. Na końcu dodawanie:
  • 2 + 1 = 3

Wynik: 3

W Excelu: =2 + 3 * (SQRT(25) - 4) / 3