Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja AGREGUJ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: AGGREGATE

Funkcja AGREGUJ pozwala na wykonywanie różnych operacji obliczeniowych, takich jak sumowanie, obliczanie średniej czy zliczanie, na zestawie danych, z dodatkową możliwością ignorowania błędów lub ukrytych wierszy. Jest to bardziej zaawansowana wersja funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE, która oferuje większą kontrolę nad tym, jakie wartości są uwzględniane w obliczeniach.

Struktura argumentów funkcji AGREGUJ:

AGREGUJ(funkcja_kod, opcje; zakres1; [zakres2]; ...)
  • funkcja_kod – określa, którą funkcję chcemy wykonać (np. 9 dla sumowania, 1 dla średniej, 2 dla zliczania).
  • opcje – pozwala określić, które wartości mają być ignorowane podczas obliczeń (np. błędy, ukryte wiersze).
  • zakres1, zakres2, … – zakresy, na których chcemy przeprowadzić operację.

Różnica w kodach funkcji:

Kiedy używasz kodów funkcji mniejszych niż 100, wartości z ukrytych wierszy są uwzględniane w obliczeniach. Natomiast używając kodów większych niż 100, wartości z ukrytych wierszy są ignorowane.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś analitykiem danych i posiadasz arkusz z różnymi wartościami, w tym również komunikatami o błędach. Chcesz obliczyć sumę wartości, ignorując komunikaty o błędach.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Wartość
100
#N/D!
200
#N/D!
150
  • Suma wartości (ignorując błędy): =AGREGUJ(9, 6, A2:A7)

Wynik:

  • Suma wartości: 450