Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Funkcja WARUNKI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

(IFS w angielskiej wersji Excela)

Funkcja WARUNKI w Excelu pozwala na sprawdzenie więcej niż jednego warunku. Jest idealną alternatywą dla zagnieżdżania kilku formuł JEŻELI. Dzięki zastosowaniu funkcji WARUNKI można mieć wiele testów jednej formule, co czyni ją bardziej zwięzłą i łatwiejszą do czytania w skomplikowanych sytuacjach.

Składnia funkcji

 1. warunek1 – To jest pierwszy warunek, który chcemy przetestować.
 2. wartość_jeżeli_prawda1 – To jest wartość, która zostanie zwrócona, jeżeli warunek1 jest prawdziwy.
 3. warunek2, wartość_jeżeli_prawda2 – To jest kolejna para warunków i wartości. Można dodać tyle par, ile potrzebujesz, aż do wyczerpania limitu Excela.

Jeśli żaden z podanych warunków nie jest prawdziwy, funkcja zwraca błąd #N/D! (brak dostępu). Jednak, jeśli chcesz uniknąć tego błędu i zwrócić określoną wartość w przypadku, gdy żaden warunek nie jest spełniony, musisz skorzystać z połączenia funkcji WARUNKI z JEŻELI.BŁĄD.

Przykład z życia codziennego:

Załóżmy, że uczysz się do egzaminu i chcesz ocenić swój postęp w nauce w oparciu o uzyskaną punktację:

 1. Jeśli zdobędziesz 90-100 punktów, otrzymujesz ocenę „Bardzo dobry”.
 2. Jeśli zdobędziesz 80-89 punktów, otrzymujesz ocenę „Dobry”.
 3. Jeśli zdobędziesz 70-79 punktów, otrzymujesz ocenę „Dostateczny”.
 4. W przypadku wyniku poniżej 70 punktów, ocena to „Niedostateczny”.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Załóżmy, że w komórce A2 wpisujesz liczbę punktów, zdobytą na egzaminie. Aby sprawdzić ocenę w komórce B2, użyj funkcji WARUNKI:

=WARUNKI(A2 >= 90; "Bardzo dobry"; A2 >= 80; "Dobrzy"; A2 >= 70; "Dostateczny"; A2 < 70; "Niedostateczny")

W zależności od wprowadzonej wartości w komórce A2, funkcja WARUNKI zwróci odpowiednią ocenę w komórce B2.

Dla omawianego przykładu działanie formuły jest następujące:

 • najpierw formuła sprawdza, czy liczba punktów wpisana do komórki A2 jest większa bądź równa 90. Jeżeli warunek jest spełniony tj. liczba punktów wynosi co najmniej 90, to formuła zwraca ocenę Bardzo dobrą.
 • Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony to formuła przechodzi do sprawdzenia drugiego warunku. Jeżeli liczba zdobytych punktów będzie wynosiła co najmniej 80 i nie więcej niż 89, to formuła zwróci ocenę Dobrą.
 • Za każdym razem gdy kolejny z warunków nie będzie spełniony, formuła będzie testowała każdy kolejny warunek, aż do ostatniego warunku.
 • Jeżeli żaden z warunków nie zostanie spełniony formuła zwróci wartość N/D!.