Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Porównywanie wartości

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Operatory Porównania: Wyjaśnienie i Przykłady Użycia w Excelu

Poniżej zostały omówione operatory służące do porównywania wartości. Wynikiem działania tych operatorów są wartości logiczne:

 • PRAWDA
 • FAŁSZ

Operatory porównania używane są zwykle do sformułowania warunku logicznego będącego głównym elementem funkcji logicznych. Jednak operatory te mogą być także stosowane samodzielnie w celu wykonania prostego i szybkiego porówna wartości. Poniżej pokazane zostały przykłady samodzielnego zastosowania operatorów. W kolejnych lekcjach zostanie pokazane ich użycie w ramach funkcji logicznych.

Warto zauważyć, że operatory działają na wszystkich typach danych w Excelu, najczęściej są stosowane przy porównywaniu:

 1. Liczb
  • Sprawdzam czy liczby wpisane do różnych komórek są większe, mniejsze lub równe.
 2. Tekstów
  • Pozwalają sprawdzić czy np. teksty wprowadzone do różnych komórek są takie same.
 3. Dat
  • Pozwalają sprawdzić czy data wpisana do komórki jest np. wcześniejsza od daty dzisiejszej.

 

 1. Operator > (większe niż)
  • Porównuje dwie wartości i sprawdza, czy pierwsza jest większa niż druga.
  • Przykład: 5 > 3 jest prawdą, bo pięć jest większe niż trzy.
  • Użycie w Excelu: W komórce wpisując do komórki A2 =A1>3 uzyskamy wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wartości w komórce A1.
 2. Operator < (mniejsze niż)
  • Porównuje dwie wartości i sprawdza, czy pierwsza jest mniejsza niż druga.
  • Przykład: 2 < 4 jest prawdą, bo dwa jest mniejsze niż cztery.
  • Użycie w Excelu: W komórce wpisując do komórki A2 =A2<5 uzyskamy wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wartości w komórce A2.
 3. Operator >= (większe niż lub równe)
  • Porównuje dwie wartości i sprawdza, czy pierwsza jest większa niż druga LUB takie same.
  • Przykład: 6 >= 6 jest prawdą, bo sześć jest równe sześciu. Ale też 7 >= 6 jest prawdą, bo siedem jest większe niż sześć.
  • Użycie w Excelu: W komórce wpisując do komórki A2 =A3>=6 uzyskamy wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wartości w komórce A3.
 4. Operator <= (mniejsze niż lub równe)
  • Porównuje dwie wartości i sprawdza, czy pierwsza jest mniejsza niż druga LUB takie same.
  • Przykład: 3 <= 3 jest prawdą, bo trzy jest równe trzem. Ale też 2 <= 3 jest prawdą, bo dwa jest mniejsze niż trzy.
  • Użycie w Excelu: W komórce wpisując do komórki A2 =A4<=3 uzyskamy wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wartości w komórce A4.
 5. Operator = (równa się)
  • Porównuje dwie wartości i sprawdza, czy są takie same.
  • Przykład: 8 = 8 jest prawdą, bo obie wartości są takie same. Ale 8 = 9 jest fałszem, bo osiem nie jest równe dziewięciu.
  • Użycie w Excelu: W Excelu używamy operatora = do wprowadzania formuł, więc porównanie dwóch wartości za pomocą tego operatora wyglądałoby tak: =A5=8. Uzyskamy wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wartości w komórce A5.