Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja PODSTAW

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: SUBSTITUTE

Funkcja PODSTAW w Excelu pozwala na zamianę jednego tekstu na inny w określonym ciągu znaków. Dzięki niej możemy łatwo zastąpić pewne fragmenty tekstu innymi fragmentami.

Należy pamiętać, że funkcja PODSTAW rozróżnia litery małe i litery wielkie.

Struktura argumentów funkcji PODSTAW:

=PODSTAW(tekst; stary_tekst; nowy_tekst; [numer_instancji])

Opis argumentów:

 • tekst – Tekst, w którym chcesz dokonać zamiany.
 • stary_tekst – Tekst, który chcesz zastąpić.
 • nowy_tekst – Tekst, którym chcesz zastąpić stary_tekst.
 • numer_instancji – Określa, którą instancję stary_tekst chcesz zastąpić. Jeśli pominiesz ten argument, wszystkie wystąpienia stary_tekst zostaną zastąpione. Opcjonalne.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że masz listę adresów e-mail, ale niektóre z nich zawierają polską literę „ł”, której nie można używać w adresach e-mail. Chcesz zastąpić „ł” literą „l”.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Adres e-mail
"łukasz.małecki@dummymail.com"

Aby dokonać zamiany, używasz formuły:

=PODSTAW(A2; "ł"; "l")

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to lukasz.malecki@dummymail.com, adres nie zawiera polskich znaków diakrytycznych.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Zamienia „ł” na „l”.
 3. Otrzymany wynik to poprawiony adres e-mail nie zawierający polskich zanków.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, do której chcesz wstawić poprawiony tekst – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję PODSTAW (SUBSTITUTE).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Tekst (Text), kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przetworzenia – A2.
  • W polu Stary tekst (Old text), wprowadź ł.
  • W polu Nowy tekst (New text), wprowadź l.
  • W tym przykładzie pozostałe pola argumentów funkcji możesz pominąć – pozostaw je puste
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony poprawiony adres e-mail.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych i uzyskać poprawione adresy e-mail w sąsiednich komórkach, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie poprawiając adresy e-mail z kolumny A.