Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja SUMA

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: SUM

Funkcja SUMA jest jedną z najczęściej używanych funkcji w Excelu. Służy do sumowania wartości w określonym zakresie komórek.

Struktura argumentów funkcji SUMA:

SUMA(liczba1; [liczba2]; ...)
 • liczba1 – pierwsza liczba, wartość lub zakres, który chcesz zsumować.
 • liczba2, … (opcjonalnie) – dodatkowe liczby lub zakresy, które chcesz dodać do sumy.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś księgowym i potrzebujesz podsumować miesięczne wydatki firmy. Masz kolumnę w Excelu z wydatkami z każdego dnia miesiąca i chcesz znać ich łączną sumę.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Data Wydatki
01.01 500
02.01 300
03.01 700
04.01 200

Aby uzyskać łączną sumę wydatków za te dni, używasz formuły:

=SUMA(B2:B5)

W tym przypadku:

 • B2:B5 to zakres komórek z wydatkami, które chcesz zsumować.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 1 700, co oznacza, że łączne wydatki w tych dniach wyniosły 1700.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B5.
 2. Sumuje wszystkie wartości w tym zakresie.
 3. Otrzymany wynik to 1 700.

Taki sam efekt można uzyskać za pomocą ikonki Autosumowanie (AutoSum)

 1. W arkuszu znajdź i kliknij na komórkę B6, w której chcesz wyświetlić wynik sumowania.
 2. Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne (Home Tab).
 3. Znajdź i kliknij ikonkę Autosumowanie (AutoSum) (zwykle przedstawiona jest jako symbol sigma: Σ).
 4. Excel automatycznie wykryje zakres komórek do zsumowania i wstawi odpowiednią formułę do komórki B6.
 5. Jeśli zakres jest poprawny, naciśnij klawisz Enter.
 6. W komórce B6 zostanie wyświetlony wynik sumowania, który powinien wynosić 1 700.

Instrukcja uzyskania tego samego efektu za pomocą skrótu klawiaturowego Lewy ALT+ENTER

 1. W arkuszu znajdź i kliknij na komórkę B6, w której chcesz wyświetlić wynik sumowania.
 2. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie kombinację klawiszy Lewy Alt + Enter.
 3. Excel automatycznie wstawi formułę sumowania do komórki B6.
 4. Jeśli zakres jest poprawny, naciśnij klawisz Enter.
 5. W komórce B6 zostanie wyświetlony wynik sumowania, który powinien wynosić 1 700.