Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: WORKDAY.INTL

Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND pozwala obliczyć datę, która przypada przed lub po określonej liczbie dni roboczych, uwzględniając niestandardowe dni weekendowe. Dzięki tej funkcji możemy dostosować, które dni tygodnia są traktowane jako weekendy, co jest szczególnie przydatne w różnych kulturach i branżach.

Struktura argumentów funkcji DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND:

=DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(data_początkowa;dni;[weekend];[święta])

Opis argumentów:

 • data_początkowa – data, od której zaczynamy liczenie dni roboczych.
 • dni – liczba dni roboczych, które chcemy dodać lub odjąć od daty początkowej.
 • weekend (opcjonalnie) – określa, które dni tygodnia są traktowane jako weekendy, odpowiedni kod zostanie podpowiedziany przy wpisywaniu funkcji do komórki..
 • święta (opcjonalnie) – zakres dat, które mają być wyłączone z liczenia jako dni robocze, np. święta państwowe.
Liczba Dni weekendowe
1 lub pominięty Sobota, niedziela
2 Niedziela, poniedziałek
3 Poniedziałek, wtorek
4 Wtorek, środa
5 Środa, czwartek
6 Czwartek, piątek
7 Piątek, sobota
11 Tylko niedziela
12 Tylko poniedziałek
13 Tylko wtorek
14 Tylko środa
15 Tylko czwartek
16 Tylko piątek
17 Tylko sobota

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, żeotrzymałeś zamówienie z kraju, gdzie weekendy przypadają na piątek i sobotę. Chcesz obliczyć datę dostawy produktu dla klienta, uwzględniając niestandardowe dni weekendowe oraz święta narodowe.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następujące dane:


Zamówienie | Data zamówienia | Liczba dni na realizację | Data dostawy
-----------|-----------------|--------------------------|-------------
Zamówienie A | 2023-05-01 | 10 |

Dodatkowo w kolumnie G masz do dyspozycji listę świąt w maju 2023 roku:


2023-05-01
2023-05-08

Aby obliczyć datę dostawy dla Zamówienia A, możesz użyć funkcji DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND z niestandardowym weekendem (piątek i sobota).

Do komórki D2 wprowadź następującą formułę:

=DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND(B2;C2;7;$G$2:$G$3)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się data dostawy uwzględniająca niestandardowe dni weekendowe oraz święta.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND ustala datę dostawy w dniu roboczym, przypadającą:
  • za 10 dni,
  • uwzględniającą weekendy wypadające w piątki i soboty, dzięki zastosowaniu kodu 7,
  • uwzględniającą dni świąteczne.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik, np. D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND (WORKDAY.INTL).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu data_początkowa (Start_date), kliknij na komórkę z datą zamówienia, np. B2.
  • W polu dni (Days), kliknij na komórkę z liczbą dni na realizację, np. C2.
  • W polu weekend, wprowadź wartość 7 dla weekendu piątek-sobota.
  • W polu święta (Holidays), wprowadź zakres komórek, w których znajdują się daty świąt, np. G2:G3.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlona data dostawy.
 8. Jeśli chcesz skopiować funkcję do innych komórek, przeciągnij dolny prawy róg komórki D2 w dół.