Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Wprowadzenie do Funkcji

Wpisywanie funkcji do komórki

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

W tym module przyjrzymy się różnym metodom wprowadzania formuł, aby uczynić ten proces bardziej zrozumiałym i przyjaznym wszystkie opisane sposoby zilustrustowane zostaną przykładami. Rozpoczniemy lekcją omawiającą wpisywanie formuły bezpośrednio do komórki Excela.

Kilka ważnych uwag na temat funkcji

 • Wpisywanie funkcji rozpoczynamy zawsze od znaku równości.
 • Dzięki nawiasom () wpisanym po nazwie Excel wie, że ma do czynienia z funkcją.
 • Miedzy nawiasy wprowadzane są argumenty funkcji. Jeżeli funkcja ma dwa lub więcej argumentów to oddzielamy je od siebie średnikiem ;, jednak należy pamiętać, że znak rozdzielający jest zależny od ustawień naszego komputera i tak na wielu stronach internetowych można spotkać symbol przecinka zamiast średnika.
 • Istnieją funkcje nie mające argumentów np. funkcja DZIŚ.
 • Istnieją funkcje mające jeden argument np. funkcja PIERWIASTEK.
 • Nową funkcję wpisujemy zawsze do pustej komórki.

Bezpośrednie wprowadzanie obliczeń do komórek

Załóżmy, że chcę wykonać proste obliczenie, takie które mogę wykonać także na kalkulatorze. Obliczenie będzie polegało na podniesieniu liczby trzy do kwadratu. Posługując się kalkulatorem najpierw wcisnę klawisz z cyfrą trzy, a następnie wcisnę klawisz odpowiadający potęgowaniu do kwadratu i w efekcie na wyświetlaczu kalkulatora pojawi się liczba 9. W komórce Excela muszę postąpić w następujący sposób:

 1. Klikam na pustą komórkę, do której zamierzam wstawić formułę.
 2. Z klawiatury wpisuję znak równości
 3. Z klawiatury wprowadzam wartość 3, czyli liczbę będącą podstawą potęgi.
 4. Następnie wprowadzam symbol potęgowania ^. Symbol wprowadzam za pomocą kombinacji klawiszy
 5. W kolejnym kroku wprowadzam liczbę 2, czyli wykładnik potęgi
 6. Prawidłowo wprowadzona do komórki formuła ma postać
  =3^2
 7. Kończę naciskając na klawiaturze klawisz ENTER
 8. W komórce pojawia się wynik obliczeń równy 9

Bezpośrednie wprowadzanie funkcji do komórek

Zaczniemy od prostego przykładu funkcji PIERWIASTEK (SQRT) zwracającej pierwiastek kwadratowy z dowolnej liczby. Przykład ten jest prosty gdyż formuła PIERWIASTEK ma tylko jeden argument – liczbę z której wyciągamy pierwiastek. W celu wpisania funkcji do komórki, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij na pustą komórkę, w której chcesz wykonać obliczenie.
 2. Z klawiatury do komórki wprowadź znak równości.
 3. Po znaku równości zacznij wprowadzać nazwę funkcji PIERWIASTEK (wielkość liter nie ma znaczenia).
 4. Zauważ, że Excel zaczyna podpowiadać nazwy funkcji rozpoczynające się od wpisanych liter, możesz teraz:
  • dwukrotnie kliknąć podpowiadaną nazwę funkcji, wtedy do komórki zostanie wstawiona nazwa funkcji wraz z nawiasem otwierającym lub
  • dokończyć wpisywanie nazwy funkcji, dodając na końcu otwarty nawias.

  Bez względy na wybrany sposób w komórce pojawi się początek funkcji
  =PIERWIASTEK(

 5. Za nawiasem otwierającym wpisz liczbę, z której chcesz policzyć pierwiastek kwadratowy np. liczbę 81.
 6. Zamknij nawias funkcji. Jeśli tego nie zrobisz, to w większości przypadków Excel zrobi to za Ciebie automatycznie.
 7. Prawidłowo wprowadzona do komórki funkcja ma postać
  =PIERWIASTEK(81)
 8. Na klawiaturze naciśnij klawisz ENTER.
 9. w komórce pojawi się wynik pierwiastkowania równy 9.

W kolejnym przykładze zobaczymy jak wprowadzić funkcję mająco co najmniej dwa argumenty. W tym przykładzie posłużymy się funkcją POTĘGA (POWER). Funkcja ma dwa argumenty:

 • Podstawa (Base): To liczba, którą chcemy podnieść do potęgi. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć 2 do potęgi 3, to „2” jest naszą podstawą.
 • Wykładnik (Exponent): To liczba określająca, do której potęgi podnosimy podstawę. W naszym przykładzie 2 do potęgi 3, „3” jest wykładnikiem.

POTĘGA i obliczmy wynik działania

trzy do drugiej ***

 1. Kliknij na pustą komórkę, w której chcesz wykonać obliczenie.
 2. Z klawiatury do komórki wprowadź znak równości.
 3. Wprowadzać nazwę funkcji POTĘGA (wielkość liter nie ma znaczenia). W tym momencie w komórce widzisz:
 4. =POTĘGA(

 5. Za nawiasem otwierającym wpisz liczbę będącą podstawą potęgi, czyli liczbę 3.
 6. Wpisz średnik ;, aby oddzielić od siebie argumenty funkcji
 7. Za średnikiem wpisz liczbę będącą wykładnikiem potęgi, czyli liczbę 2.
 8. Zamknij nawias funkcji. Jeśli tego nie zrobisz, to w większości przypadków Excel zrobi to za Ciebie automatycznie.
 9. Prawidłowo wprowadzona do komórki funkcja ma postać
  =POTĘGA(3;2)
 10. Na klawiaturze naciśnij klawisz ENTER.
 11. w komórce pojawi się wynik potęgowania równy 9.

Edytowanie formuły

Załóżmy, że chcesz podnieść do kwadratu zamiast liczby 3, liczbę 9. Przyjrzyjmy się jak można zmodyfikować wprowadzoną wcześniej funkcję.

  Edytowanie funkcji w komórce

 1. Kliknij dwukrotnie na komórce, w której jest widoczny wynik funkcji POTĘGA.
  W komórce została wyświetlona funkcja =POTĘGA(3;2).
 2. W tym momencie możesz edytować funkcję. Liczbę 3 zastąp liczbą 9.
 3. Na klawiaturze naciśnij klawisz ENTER.
 4. w komórce pojawi się wynik potęgowania równy 81.

Edytowanie funkcji w na pasku zadać

 • Kliknij jeden raz na komórce, w której jest widoczny wynik funkcji POTĘGA.
  Funkcja =POTĘGA(3;2) będzie widoczna na pasku zadań.
 • W tym momencie możesz edytować funkcję. Liczbę 3 zastąp liczbą 9.
 • Po zakończonej edycji na klawiaturze naciśnij klawisz ENTER.
 • w komórce pojawi się wynik potęgowania równy 81.