Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja ROK

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: YEAR

Funkcja ROK w Excelu zwraca rok z podanej daty. Jest to przydatne w analizach i raportach, w których podstawą analizy jest rok.

Struktura argumentów funkcji ROK:

=ROK(data)

Opis argumentu:

 • data – data, z której chcesz wyodrębnić rok.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz w dziale sprzedaży w firmie e-commerce i monitorujesz daty zakupów klientów. Chcesz zidentyfikować, w którym roku dokonano najwięcej zakupów.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


ID zamówienia | Data zakupu | Rok zakupu
--------------|--------------|-----------
1001 | 2022-01-03 |
1002 | 2023-02-15 |
1003 | 2023-03-15 |
1004 | 2021-04-21 |
1005 | 2021-05-11 |
1006 | 2023-05-07 |
1007 | 2021-05-19 |
1008 | 2023-07-22 |
1009 | 2021-07-03 |
1010 | 2023-08-12 |

Aby uzyskać rok z daty zakupu, użyj funkcji ROK:

W komórce C2 wprowadź następującą formułę:

=ROK(B2)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się wartość 2022, czyli rok zakupu. Następnie przeciągnij formułę w dół, aby zwrócić rok zakupu dla wszystkich zamówień.

Teraz, aby dowiedzieć się, który rok jest najpopularniejszy, możemy użyć funkcji LICZ.JEŻELI:

W komórce D2 wprowadź:

=LICZ.JEŻELI(C:C, C2)

Zatwierdź formułę i przeciągnij ją w dół. Okazuje się, że najwięcej zamówień zostało złożonych w roku 2023.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja ROK bierze datę zakupu z kolumny Data zakupu i zwraca rok z tej daty.
 2. Funkcja LICZ.JEŻELI liczy, ile razy dany rok pojawia się w kolumnie Rok zakupu.
 3. Dzięki temu możesz łatwo zidentyfikować, który rok jest najbardziej popularny wśród klientów dokonujących zakupów.

Instrukcja wstawienia funkcji ROK za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję ROK (YEAR).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Data (Date), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z datą, z której chcesz wyodrębnić rok. W przykładzie jest to komórka B2
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony rok z wybranej daty.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.

Instrukcja wstawienia funkcji LICZ.JEŻELI za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.JEŻELI (COUNTIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C11 (lub wpisz ten zakres ręcznie).
  • Kliknij w polu Kryterium (Criteria), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę C2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce D2, zostanie wyświetlony wynik.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.