Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Wprowadzenie do Funkcji

Edycja w okienku argumentów

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

  1. Zaznacz komórkę zawierającą funkcję.
  2. Na wstążce programu przejdź do karty Formuły (Formulas).
  3. Kliknij znajdującą się z lewej strony wstążki ikonkę Wstaw funkcję (Insert function).
  4. Na ekranie pojawi się okienko Argumentów funkcji.
  5. Popraw wartości w polach argumentów funkcji
  6. Zakończ poprawianie funkcji klikając w dolnym prawym rogu okna przycisk OK.
  7. W komórce zostanie wyświetlony zaktualizowany wynik działania.

Innym sposobem na wywołanie funkcji, jest użycie ikonki znajdującej się na pasku formuły.

  1. Zaznacz komórkę zawierającą funkcję.
  2. Odszukaj i kliknij znajdującą się na początku Paska Formuły (Formula Bar) ikonkę Wstaw funkcję (Insert function).
  3. Na ekranie pojawi się okienko Argumentów funkcji.