Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: TEXTJOIN

Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY w Excelu pozwala na łączenie tekstu z wielu zakresów oraz ciągów tekstowych, umożliwiając jednocześnie dodawanie separatora między połączonymi tekstami.

Jeżeli długość połączonych testów przekracza 32 767 znaków, wtedy formuła zwraca komunikat o błędzie.

Struktura argumentów funkcji POŁĄCZ.TEKSTY:

POŁĄCZ.TEKSTY(separator; ignoruj_puste; tekst1; [tekst2]; ...)
 • separator – tekst, który zostanie wstawiony między każdym połączonym tekstem.
 • ignoruj_puste – wartość logiczna określająca, czy puste wartości mają być pomijane.
  • PRAWDA – jeżeli w zakresie komórek do połączenia, znajdują się puste komórki to będą one ignorowane.
  • FAŁSZ – jeżeli w zakresie komórek do połączenia, znajdują się puste komórki to będą one uwzględniane. W efekcie w połączonym tekście będą obok siebie znajdowały się dwa separatory..
 • tekst1 – pierwszy element tekstowy do połączenia. Może być ciągiem lub tablicą ciągów, na przykład zakresem komórek.
 • [tekst2; …] – dodatkowe elementy tekstowe do połączenia. Można podać w maksymalnie 253 argumentach tekstowych. Każdy z nich może być ciągiem lub tablicą ciągów, na przykład zakresem komórek.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że pracujesz nad listą pracowników. Chcesz połączyć imię i nazwisko pracownika w jednej komórce, oddzielając je przecinkiem.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Imię      Nazwisko
"Jan"      "Kowalski"
"Anna"     "Nowak"

Aby połączyć te dane, używasz formuły:

=POŁĄCZ.TEKSTY(", "; PRAWDA; A2; B2)

Funkcję wstawiasz do komórki C2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to „Jan, Kowalski”.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórkach A2 i B2.
 2. Łączy te ciągi w jeden, oddzielając je przecinkiem.
 3. Otrzymany wynik to „Jan, Kowalski”.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz połączyć teksty – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję POŁĄCZ.TEKSTY (TEXTJOIN).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Separator, wprowadź spację.
  • W polu Ignoruj puste wpisz PRAWDA.
  • Kliknij w polu Tekst1 (Text1), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek A2:B2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce C2 zostanie wyświetlony połączony tekst.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce C2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie łącząc teksty z kolumn A i B.