Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: PROPER

Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY w Excelu konwertuje pierwszą literę każdego słowa w ciągu tekstowym na wielką literę, a pozostałe litery na małe.

Struktura argumentów funkcji Z.WIELKIEJ.LITERY:

Z.WIELKIEJ.LITERY(tekst)
 • tekst – ciąg tekstowy, który chcesz sformatować tak, aby każde słowo zaczynało się od wielkiej litery.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że pracujesz nad analizą danych i masz listę krajów Unii Europejskiej, ale wszystkie nazwy są napisane małymi literami.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Kraj
"polska"
"niemcy"
"francja"

Aby uzyskać prawidłowo sformatowane nazwy krajów, używasz formuły:

=Z.WIELKIEJ.LITERY(A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszego kraju, wynik to „Polska”.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Konwertuje pierwszą literę każdego słowa na wielką literę, a pozostałe litery na małe.
 3. Otrzymany wynik to „Polska”.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz skonwertować tekst tak, aby każde słowo zaczynało się od wielkiej litery – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję Z.WIELKIEJ.LITERY (PROPER).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Tekst (Text), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę A2, którą chcesz skonwertować.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony wynik konwersji.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do miejsca, gdzie chcesz zakończyć kopiowanie, np. do komórki B4.
 9. Puść mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie formatując tekst tak, aby każde słowo zaczynało się od wielkiej litery, dla każdej kolejnej komórki w kolumnie A.