Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja LEWY

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: LEFT

Funkcja LEWY w Excelu pozwala zwrócić określoną liczbę pierwszych znaków z ciągu tekstowego.

Struktura argumentów funkcji LEWY:

LEWY(tekst, [liczba_znaków])
 • tekst – ciąg tekstowy, z którego chcesz wyciągnąć pierwsze znaki.
 • liczba_znaków – opcjonalny argument określający, ile pierwszych znaków chcesz zwrócić. Jeśli zostanie pominięty, funkcja domyślnie zwraca jeden znak.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że pracujesz nad analizą danych i masz listę kodów pocztowych. Chcesz wydobyć z tych kodów tylko pierwszą część przed myślnikiem.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Kod pocztowy
"32-500"
"31-001"
"00-909"

Aby poznać pierwszą część kodu pocztowego, używasz formuły:

=LEWY(A2, 2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszego kodu pocztowego, wynik to „32” (bo „32-500” ma „32” jako pierwsze znaki).

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Oblicza pierwsze 2 znaki w tym ciągu.
 3. Otrzymany wynik to „32”.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić pierwsze znaki tekstu – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję LEWY (LEFT).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Tekst (Text), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę A2, z której chcesz wyciągnąć pierwsze znaki.
  • W polu liczba_znaków (number_of_characters) wpisz wartość, ile pierwszych znaków chcesz zwrócić, na przykład „2”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 (in cell B2) zostanie wyświetlony wynik, który w tym przypadku to 32.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2 (in cell B2), przeciągnij dolny prawy róg komórki do miejsca, gdzie chcesz zakończyć kopiowanie, np. do komórki B4.
 9. Puść mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie obliczając pierwsze znaki tekstu dla każdej kolejnej komórki w kolumnie A.
 10. W opisywanym przykładzie wynikiem jest liczba, jednak ma ona format tekstowy!