Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja MIN.WARUNKÓW

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: MINIFS

Funkcja MIN.WARUNKÓW jest używana, kiedy chcemy znaleźć minimalną wartość spośród tych, które spełniają pewne kryterium lub kryteria. Na przykład, jeśli chcemy dowiedzieć się, jaka była najniższa ilość wyprodukowanego produktu w określonym dniu, nie musimy ręcznie przeszukiwać i porównywać wszystkich wartości. Zamiast tego używamy funkcji MIN.WARUNKÓW, która robi to za nas automatycznie.

Struktura argumentów funkcji MIN.WARUNKÓW:

MIN.WARUNKÓW(zakres_min; zakres_kryterium1; kryterium1; [zakres_kryterium2; kryterium2]; ...)
 • zakres_min – to zakres komórek, wśród których chcemy znaleźć minimalną wartość.
 • zakres_kryterium1 – to zakres komórek, który chcemy przeszukiwać pod kątem konkretnego kryterium.
 • kryterium1 – wartość (lub wyrażenie), której szukamy w zakresie kryterium.
 • [zakres_kryterium2, kryterium2, …] – kolejne pary zakresów i kryteriów, które można dodać w razie potrzeby.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś menedżerem w fabryce i posiadasz tabelę z ilościami wyprodukowanych produktów każdego dnia. Chcesz dowiedzieć się, jaka była najniższa ilość wyprodukowanego produktu A we wtorek.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Dzień Produkt Ilość sztuk
Poniedziałek A 100
Poniedziałek B 200
Wtorek A 95
Wtorek B 210
Środa A 110
Środa B 205

Jeśli chcesz znaleźć ilość wyprodukowanych sztuk produktu A we wtorek, możesz użyć formuły:

=MIN.WARUNKÓW(C2:C7; B2:B7; "A"; A2:A7; "Wtorek")

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 95.

 • A2:A7 to zakres, w którym szukasz dnia „Wtorek”.
 • B2:B7 to zakres, w którym szukasz produktu „A”.
 • C2:C7 to zakres, wśród którego chcesz znaleźć najniższą ilość wyprodukowanych sztuk produktu, dla zadanych warunków.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B7 w poszukiwaniu produktu „A”.
 2. Równocześnie przeszukuje zakres A2:A7 w poszukiwaniu dnia „Wtorek”.
 3. Dla każdego pasującego wiersza (gdzie produkt to „A” i dzień to „Wtorek”), funkcja bierze odpowiadającą mu wartość z zakresu C2:C7.
 4. Spośród tych wartości wybierana jest najniższa, co daje końcowy wynik 95 sztuk.

Instrukcja wstawienia funkcji MIN.WARUNKÓW za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B8.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję MIN.WARUNKÓW (MINIFS).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres min (Range_min), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C7.
  • Kliknij w polu Zakres kryterium1 (Range_criteria1) i zaznacz zakres B2:B7.
  • W polu Kryterium1 (Criteria1) wprowadź wartość „A”.
  • Kliknij w polu Zakres kryterium2 (Range_criteria2) i zaznacz zakres A2:A7.
  • W polu Kryterium2 (Criteria2) wprowadź wartość „Wtorek”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce B8 zostanie wyświetlony wynik, który w przykładzie to 95 – oznaczający najniższą ilość wyprodukowanego produktu A we wtorek.