Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja ZASTĄP

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: REPLACE

Funkcja ZASTĄP w Excelu pozwala na zamianę fragmentu tekstu w określonym ciągu znaków na inny tekst, bazując na podanej pozycji i długości fragmentu do zastąpienia. Dzięki niej możemy precyzyjnie określić, który fragment tekstu chcemy zastąpić.

Struktura argumentów funkcji ZASTĄP:

=ZASTĄP(tekst; pozycja_start; liczba_znaków; nowy_tekst)

Opis argumentów:

 • tekst – tekst, w którym chcesz dokonać zamiany.
 • pozycja_start – pozycja w tekście, od której zaczyna się fragment do zastąpienia.
 • liczba_znaków – liczba znaków w tekście do zastąpienia.
 • nowy_tekst – tekst, którym chcesz zastąpić fragment wskazany przez pozycja_start i liczba_znaków.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że masz listę adresów e-mail, ale zamiast symbolu @ użyto (a). Chcesz zastąpić (a) symbolem @.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Adres e-mail
"lukasz.malecki(a)dummymail.com"

Aby dokonać zamiany, używasz formuły:

=ZASTĄP(A2; 13; 3; "@")

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to lukasz.malecki@dummymail.com.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Zastępuje (a) symbolem @, zaczynając od 13-tej pozycji zastępuje 3 znaki.
 3. Otrzymany wynik to poprawiony adres e-mail z symbolem @.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, do której chcesz wstawić poprawiony tekst – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję ZASTĄP (REPLACE).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Tekst (Text), kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przetworzenia – A2.
  • W polu Pozycja start (Start position), wprowadź 13.
  • W polu Liczba znaków (Number of characters), wprowadź 3.
  • W polu Nowy tekst (New text), wprowadź @.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony poprawiony adres e-mail.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych i uzyskać poprawione adresy e-mail w sąsiednich komórkach, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie poprawiając adresy e-mail z kolumny A.