Polityka Prywatności i Plityka Cookies

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Forum Szkoleniowe Marcin Grzeszczak, 05-820 Piastów, ul. Licealna 7, NIP 534-224-73-38, REGON 14619332

Gromadzone dane

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne do świadczenia usług.
 2. Wszystkie dane osobowe przekazywane są administratorowi dobrowolnie.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji na stronie internetowej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, dane firmy, numer telefonu.
 4. Dane zbierane automatycznie przez przeglądarki internetowe: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 5. Dane zbierane podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.
 6. W przypadku każdego formularza (elektronicznego bądź w formie papierowej) wymagane jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Do obowiązków administratora należy zachowanie tajemnicy związanej z gromadzonymi danymi osobowymi oraz obowiązek należytego zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych.
 8. Dane są przechowywane przez okres dziesięciu lat.

Cel gromadzenia danych

 1. Dane gromadzone są celem przeprowadzenia transakcji sprzedaży.
 2. Dane są gromadzone celem prowadzenia kampanii marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS.
 3. Dane gromadzone są celem odpowiedzi na zapytania ofertowe.
 4. Dane gromadzone są celem wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Profilowanie

 1. Dane nie podlegają profilowaniu

Udostępnianie

 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Forum Szkoleniowego.
 2. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia akcji marketingowych
 3. Dane mogą zostać udostępnione organom państwowym upoważnionym na podstawie obowiązujących odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Przeglądarki internetowe i polityka Cookie

 1. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.
 2. Pliki cookies są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
 3. Pliki cookies zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
 4. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
 5. Jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej przeczytasz pod tym linkiem

Wyłączanie plików Cookies

Czyszczenie pamięci przeglądarki

Zmiana danych i wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdemu przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 2. W przypadku zmian danych osobowych lub firmowych, żądania ich usunięcia lub sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie wymagana jest informacja o tym fakcie przesłana na adres e-mail:  info@forumszkoleniowe.com.pl.

Zmiany polityki prywatności

 1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
 2. Aktualna polityka prywatności dostępna jest na tej stronie internetowej.

Sprawy nieuregulowane regulaminem

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@forumszkoleniowe.com.pl.