Opublikowano

Obliczenia procentowe w Excelu

Proste obliczenie procentów

Pierwszy najprostszy sposób obliczania procentów w Excelu przypomina obliczanie procentów na kalkulatorze.

Aby obliczyć ile procent stanowi 80 z 200 należy w pustej komórce Excela podzielić liczbę 80 przez 200.

 1. Do pustej komórki wpisz formułę =80/200 i zatwierdź ją wciskając na klawiaturze przycisk Enter.

 1. W komórce pojawi się wartość 0,4. Wynikowi należy nadać format procentowy.

 1. Kliknij na komórkę z obliczonym wynikiem.
 2. Na wstążce programu przejdź do Karty Narzędzia główne.
 3. Odszukaj i kliknij ikonkę formatowania procentowego.
 4. W komórce zostanie wyświetlony wynik 40%.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Obliczanie struktury (udziałów procentowych)

W przypadku tabeli Excela zawierającej kilka pozycji należy zastosować formułę zawierającą odwołania do poszczególnych komórek tabeli. Poniższy przykład prezentuje jak obliczyć procentowy udział sprzedaży poszczególnych produktów.

 1. Do komórki wpisz formułę =B2/$B$6. Formuła ta dzieli wartość sprzedaży pierwszego produktu przez sumę sprzedaży wszystkich produktów. Zwróć uwagę, że adres komórki B6, odwołujący się do sumy sprzedaży wszystkich produktów, został zamrożony przy użyciu symbolu $.

Obraz zawierający ściana, szafka, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

 1. Zatwierdź formułę wciskając na klawiaturze klawisz Enter, a następnie przeciągnij formułę do ostatniej komórki w tabeli.
 2. Otrzymane wyniki mają postać ułamków dziesiętnych.

Obraz zawierający ściana, wewnątrz Opis wygenerowany automatycznie

 1. Zaznacz otrzymane wyniki, a następnie zmień format komórek z ogólnego na procentowy. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszki na zaznaczone komórki i z wyświetlonej listy wybierz opcję Formatuj komórki. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Formatowanie komórek. W okienku tym przejdź do karty Liczby, wybierz kategorię Procentową, w razie potrzeby zmień liczbę miejsc dziesiętnych. Na koniec zatwierdź ustawienia naciskając przycisk Ok.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

 1. W tabeli wyniki zostaną wyświetlone w formacie procentowym.

Obraz zawierający ściana, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Użytkownicy Excela w wersji 365 mogą do obliczenia udziałów procentowych wykorzystać dynamiczne formuły tablicowe.

 1. Do komórki C2 wprowadź znak =
 2. Zaznacz komórki zawierające wartości sprzedaży, łącznie z sumą od B2 do B6.
 3. Wpisz znak dzielenia /
 4. Kliknij komórkę B6, zawierającą sumę sprzedaży. Gotowa formuła ma następującą postać: =B2:B6/B6. Zauważ, że w formule tablicowej nie musisz zamrażać adresu komórki B6 przy pomocy symbolu $.

Obraz zawierający zrzut ekranu, ściana, wewnątrz Opis wygenerowany automatycznie

 1. Zatwierdź formułę wciskając na klawiaturze przycisk Enter.
 2. Formuła zostanie automatycznie rozlana w tabeli, pamiętaj, aby zmienić format komórek na procentowy. Format komórek zmienisz w taki sam sposób jaki został opisany powyżej.

Obraz zawierający ściana, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Obliczanie zmiany procentowej

Oblicz o ile procent wzrosła cena w bieżącym miesiącu w porównaniu do ceny w miesiącu poprzednim. W celu obliczenia zmiany procentowej należy zastosować jeden z poniższych wzorów.

lub

Tabela zawiera ceny sprzedaży na koniec stycznia i na koniec lutego. Oblicz o ile procent zmieniły się ceny w ciągu miesiąca.

 1. Do pustej komórki wpisz formułę =C2/B2 -1 lub (C2-B2)/B2
 2. Wprowadzoną formułę zatwierdź wciskając na klawiaturze przycisk Enter.

Obraz zawierający ściana, wewnątrz, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

 1. Przeciągnij formułę do pozostałych komórek w tabeli, pamiętaj o zmianie formatu komórek z formatu ogólnego na format procentowy

Obraz zawierający ściana, wewnątrz Opis wygenerowany automatycznie

Opublikowano

Sumowanie na podstawie koloru komórki – proste rozwiązanie

Istnieje kilka rozwiązań w Excelu umożliwiających wykonywanie obliczeń na podstawie koloru wypełnienia komórki jedne są bardziej skomplikowane i wymagają umiejętności programowania inne natomiast prostsze, ale obarczone koniecznością wykonywania wielu kroków.

Sumowanie ze względu na kolor wypełnienia komórek

Poniżej opisana metoda pozwoli w prosty sposób na sumowanie po kolorze wypełnienia komórki. Zaletą tego rozwiązania jest to, że komórki z sumowanymi wartościami mogą być losowo rozmieszczone w arkuszu. W analogiczny sposób będzie można zliczyć komórki o tym samym kolorze oraz wykonywać inne obliczenia, których kryterium jest format komórki.

Krok 1 – wybierz komórki do podsumowania

Na wstążce programu przejdź do karty Narzędzia główne, kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz opcję Znajdź. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Znajdowanie i zamienianie z aktywną kartą Znajdź. Okienko to można wywołać także za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+F. Kliknij znajdujący się w dolnym prawym roku okienka przycisk Opcje. Z pawiej strony przycisku Format rozwiń listę i kliknij opcję Wybierz format z komórki.
Okienko zostanie zminimalizowane, a przy kursorze pojawi się symbol pipety. Najedź kursorem i kliknij na jedną z komórek, która ma być sumowana. W efekcie w okienku Znajdowania i zamieniania w polu podglądu pojawi się wybrany format komórki.
Kliknij teraz przycisk Znajdź wszystko. Na dole okienka zostanie wyświetlona lista wszystkich komórek sformatowanych w ten sam sposób. Zaznaczając wszystkie pozycje na tej liście zaznaczysz jednocześnie komórki w arkuszu, najłatwiej zrobisz to wciskając na klawiaturze skrót CTRL+A.
Zamknij okienko Znajdowanie i zamienianie. od tej pory nie klikaj na komórki w arkuszu, aby nie stracić zaznaczenia.

Zauważ, że suma liczb z zaznaczonych komórek o tym samym kolorze wypełnienia pojawiła się już na dole ekranu na pasku stanu.

Krok 2 – zdefiniuj nazwę

Dla zaznaczonego zakresu komórek z tym samym kolorem wypełnienia należy zdefiniować nazwę, którą później będzie można używać w formułach. Na wstążce programu przejdź do karty Formuły i kliknij ikonkę Definiuj nazwę.

Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Nowa nazwa. W polu Nazwa wpisz nazwę dla zaznaczonego zakresu komórek np. czerwone. W dolej części okienka w polu Odwołuje się do wymienione są wszystkie komórki wchodzące w skład definiowanej nazwy. Zamknij okienko klikając przycisk Ok.

Krok 3 – sumowanie komórek ze względu na kolor wypełnienia

Kliknij dowolną pustą komórkę i wprowadź do niej formułę Suma. Po otwarciu nawiasu zacznij wpisywać nazwę zdefiniowaną w poprzednim kroku. Zauważ, że Excel podpowiada zdefiniowaną nazwę. Wprowadzoną formułę zatwierdź wciskając na klawiaturze przycisk ENTER.

Operację z zaznaczaniem komórek i nadawaniem nazw należy powtórzyć dla każdego koloru wypełnienia komórek.

 

 

Opublikowano

Odwołania cykliczne

Mówiąc najprościej odwołanie cykliczne powstaje wtedy, kiedy formuła w Excelu do obliczeń używa samej siebie. Wyobraźmy sobie nastepującą sytuację. Do komórki A10 wstawiam formułę SUMA, jednka zamiast jako argument formuły podać zakres sumowanych komórek od A1 do A9, podaję jako sumowany zakres całą kolumnę A. W tym momencie powstaje w Excelu odwłoanie cykliczne, jednym z argumentów używanych przez formułę SUMA jest komórka A10, zawierająca właśnie tą formułę, czyli do obliczenia sumy, formuła wykorzystuje swój wynik.


Jeżeli w Excelu powstaje odwołanie cykliczne, program wyświetla ostrzeżenie.

Jak odnaleźć i usunąć odwołania cykliczne

Jeżeli w arkuszu istnieją odwołania cykliczne, należy je odnaleźć i usunąć, gdyż formuły zwracają niepoprawne wyniki. W celu odnalezienia wszystkich odwołań cyklicznych należy na wstążce programu Excel przejść do karty Formuły, nastepnie rozwinąć listę ukrytą pod ikonką Sprawdzanie błędów i wybrać z listy ostatnią pozycję Odwołania cykliczne.

Po wybraniu opcji Odwołania cykliczne zostanie wyświetlona dodatkowa lista z adresami komórek zawierających formuły z odwołaniem cyklicznym. Kliknięcie na adres na liście przenosi nas do komórki zawierającej formułę z odwołaniem cyklicznym. Teraz wystarczy poprawić formułę, aby pozbyć się odwołania cyklicznego.

Opublikowano

Wyznaczanie Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności w Excelu

Na Problem wyznaczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności NNW pojawia się najczęściej na lekcjach matematyki, kiedy to trzeba sprowadzić ułami do wspólnego mianownika.

Najmniejsza wspólna wielokrotność to taka liczba, która dzieli się bez reszty przez inne liczby.

Przykład 1

Mamy liczby 2 i 3. Wielokrotnościami tych liczb są 6, 12, 18,36, 648. Każda z tych liczb dzieli się bez reszty przez 2 i przez 3. Jednak najmniejszą wspólną wielokrotnością jest liczba 6.

Jak z pomocą Excela znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność?

W Excelu należy posłużyć się formułą NAJMN.WSP.WIEL jest to formuła należąca do grupy formuł Matematycznych i Trygonometrycznych.

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność Formuła w Excelu

Po wybraniu formuły na Ekranie Pojawia się okienko argumentów funkcji. W poszczególne pola argumentów należy wpisać kolejne liczby, dla których poszukiwana jest najmniejsza wspólna wielokrotność.

Przykład 2

W poniższym przykładzie znajdziemy NWW za pomocą funki Excela dla liczb 15, 20, 35.

Na wstażce programu Excel, przejdź do karty Formuły. W grupie formuł odnajdź i wybierz funkcję NAJMN.WSP.WIEL. W okienku argumentów funkcji w kolejnych polach wpisz liczby 15, 20, 35, tak jak przedstawia to poniższy rysunek. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. W komórce otrzymasz wynik, liczbę 420, która jest Najmniejszą Wspólną Wielokrotnością.

Uwagi

 • NWW jest liczbą całkowitą,
 • Argumentami funkcji mogą być tylko liczby całkowite,
 • Jeżeli argument funkcji nie jest nie jest liczbą, funkcja zwraca wartość błędu #ARG!,
 • Jeżeli argument jest mniejszy od zera, funkcja zwraca wartość błędu #LICZBA!,
 • Jeżeli wynik funkcji NAJMN.WSP.WIELjest większy od 2do potęgi 53, to funkcja zwraca wartość błędu #LICZBA!.

Opublikowano

Jak w Excelu zrobić Enter w komórce?

Przygotowując raport w Exceu czasami jesteśmy zmuszeni wpisać dłuższy tekst. Zbyt długi tekst nie mieści się w komórce, a zawijanie tekstu nie poprawia jego czytelności. Dobrym rozwiązaniem byłoby przejście w komórce do nowego wiersza.

W celu dodania nowego wiersza w komórce Excela lub mówiąc bardziej potocznie w celu zrobienia Entrara lub nowej linii należy użyć skrótu klawiaturowego (lewy) ALT + Enter

nowy wiersz w komórce

Nasuwa się jednocześnie jeszcze jedno pytanie jak usunąć podział na wiersze i sprawić, aby tekst w komórce był rozdzielony jedynie spacjami, a nie dodatkowo nowymi wierszami.
W tym celu możemy posłużyć się formułami. Za pomocą formuły PODSTAW zamienimy znak nowego wiersza na spację.

W formule PODSTAW zagnieżdżona zostanie dodatkowa formuła

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Formuła ZNAK, to formuła, która wyświetla w komórce znak przypisany numerowi w kodzie ASCI.

Przykładowo wielkiej literze K w kodzie ASCI odpowiada liczba 75,
Małej literze c w kodzie ASCI odpowiada liczba 99.

W naszym przypadku nowemu wierszowi odpowiada liczba 10.

[/box]

Formuła PODSTAW przyjmie następującą postać

=PODSTAW(A1;ZNAK(10);” „)

kasowanie wierszy w komórce Excela

Zapis ten będziemy interpretowali w następujący sposób: Podstaw w tekście wpisanym do komórki A1 w miejsce podziału na nowe wiersze, spacje.

Argumentami formuły Podstaw są:

Tekst  – tekst, w którym dokonujemy zamiany wybranego znaku na inny

Stary tekst – jeden znak lub dłuższy tekst, który chcemy zastąpić. W naszym przykładzie w argumencie stary tekst została wpisana formuła ZNAK, zamieniająca numer kodu ASCI 10 na znak odpowiadający nowemu wierszowi.

Nowy tekst – jeden znak lub dłuższy tekst, który pojawi się w miejsce starego tekstu. W naszym przykładzie w pole argumentu została wpisana spacja. Należy pamiętać, że spacja jest tekstem, dlatego została ujęta w cudzysłowie.

Wystąpienie liczba – określa, które wystąpienie starego tekstu np. pierwsze, drugie lub trzecie ma zostać zamienione na nowy tekst. Jeżeli argument ten zostawimy pusty zostaną zastąpione wszystkie wystąpienia starego tekstu.
argumenty formuły podstaw

 

Opublikowano

Zamiana liczb w Excelu z Rzymskich na Arabskie i odwrotnie z Arabskich na Rzymskie

[box type=”alert” style=”rounded”]Opisana tu funkcjonalność dotyczy Excela w wersjach 2013 i nowszych[/box]

Do dziś system rzymski jest zwyczajowo używany do zapisywania liczb w pewnych szczególnych przypadkach. Na przykład w Polsce zapisuje się cyframi rzymskimi: numery liceów (ale nie szkół podstawowych i gimnazjów), klas i lat studiów, tomów, pięter, wydziałów w instytucjach. Zwyczajowo stosuje się czasem liczby rzymskie do lat powstania budowli (na ich frontonach) oraz numeruje rozmaite grupy klasyfikacyjne (szczególnie na ich wyższych poziomach). Cyfry rzymskie stosuje się wobec wydarzeń powtarzanych rokrocznie, gdy są one częścią nazwy na jej początku. Np. XII Festiwal…’

Cyfry rzymskie nadal bywają wykorzystywane do oznaczania miesięcy w zapisie daty, mimo upowszechnienia się systemu opartego na cyfrach wyłącznie arabskich. Wykorzystanie zapisu rzymskiego pozwala uniknąć dwuznaczności wywołanych stosowaniem różnych wariantów kolejności poszczególnych członów w zapisie (vide np. popularny w USA sposób podawania najpierw miesięcy, a potem dni, wobec czego zapis „08/11/10” może być rozumiany albo jako 8 listopada, albo 11 sierpnia, natomiast zapis 8 XI 2010 można rozumieć tylko w jeden sposób; przy zapisie z udziałem cyfr rzymskich najczęściej pomija się początkowe 0 przy dniach miesiąca o wartości jednocyfrowej).

Cyfry rzymskie powszechnie stosuje się również w numeracji stuleci (np. XIX wiek – nie dotyczy to tradycji anglosaskiej, gdzie powszechnie stosuje się cyfry arabskie), w imionach władców i papieży (np. Jan Paweł II), nazwach wydarzeń historycznych (II wojna światowa). (źródło Wikipedia)

 

[box type=”tick” style=”rounded”]

W Excelu w grupie formuł Matematycznych i Trygonometrycznych odnajdziemy formuły, których zadaniem jest przeliczenie liczby z liczby arabskiej na rzymską i odwrotnie z liczby rzymskiej na arabska.

Formuła Rzymskie konwertuje liczby z zapisu arabskiego na liczby rzymskie.

Formułą Arabskie konwertuje liczby z zapisu rzymskiego na liczby arabskie.

excel arabskie

[/box]

 

Przykład zastosowania formuły Arabskie

Sprawdź jakiej liczbie arabskiej odpowiada rzymski zapis MCXV

Do pustej komórki Excela wstaw formułę Arabskie, w okienku argumentów wpisz liczbę rzymską. Pamiętaj, że liczba rzymska jest tekstem i musi być zapisana w cudzysłowie. Następnie zatwierdź formułę.
Formuła nie zwraca uwagi na wielkość liter, podając liczbę jako argument funkcji można ją zapisać zarówno małymi jak i wielkimi literami.

Zapis na pasku formuły będzie miał następującą postać:

=ARABSKIE(„MCXV”)

arabskie przykład

Przykład zastosowania formuły Rzymskie

Zamień liczbę 2018 zapisaną w systemie arabskim na liczbę rzymską. W tym celu do pustej komórki w arkuszu programu Excel wstaw formułę Rzymskie. Formuła ma dwa argumenty.
W polu argumentu Liczba wpisz liczbę, która ma zostać zamieniona na liczbę rzymską.
Pole argumentu Forma można pozostawić puste, dzięki temu liczba przyjmie formę klasyczną.

Na pasku formuły zapis będzie miał następującą postać:

=RZYMSKIE(2018)

excel liczby rzymskie

Opublikowano

PRAWY

Formuła PRAWY

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

 • należy do grupy formuł tekstowych

[/box]

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

 • Zwraca określoną liczbę znaków od końca tekstu

Przykłady zastosowania

 • zwraca ostatnią literę z imienia,
 • zwraca ostatnie trzy cyfry z kodu pocztowego

[/box]

Przykład 1

Tabela zawiera listę imion, z każdego imienia należy wyodrębnić ostatnią literę.

formula prawy excel

Ustaw się na komórce B2.

Na wstążce programu Excel przejdź do karty formuły i wybierz ikonkę Tekstowe. Z rozwiniętej listy wybierz formułę PRAWY.

formula prawy excel ribbon

 

Uzupełnij argumenty formuły:
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Z imienia wpisanego do komórki A2 pobierz ostatnią literę

[/box]

 • TEKST – wprowadź adres komórki zawierającej imię, w przykładzie to komórka A2
 • Liczba znaków – wprowadź liczbę znaków do wyodrębnienia od końca tekstu. W przykładzie interesuje nas ostatnia litera imienia, dlatego do pola argumentu wprowadź liczbę 1.

Kliknij przycisk OK, a następnie skopiuj formułę do końca listy.

formula prawy argumenty excel

Zobacz także: Jak na podstawie ostatniej litery imienia ustalić płeć.

Opublikowano

Wykres funkcji SINUS

[sg_popup id=1]
sinus header

Przygotuj własne dane lub pobierz przykładowy plik.

Aby narysować wykres funkcji sinus przelicz najpierw miary kątów podane w stopniach na radiany. Zamiany stopni na radiany dokonasz za pomocą formuły RADIANY. Formuła RADIANY należy do grupy formuł Matematycznych i Trygonometrycznych.

matematyczne

Jedynym argumentem formuły jest kąt podany w stopniach lub adres komórki, do której ta wartość została wpisana.

radiany

Kolejnym krokiem jest obliczenie wartości funkcji sinus. W tym celu do arkusza należy wstawić formułę SIN. Podobnie jak formuła RADIANY funkcja SIN należy do grupy formuł Matematycznych i trygonometrycznych.

Jedynym argumentem formuły SIN jest wartość kąta wyrażona w radianach. W polu argumentu możesz wpisać wartość w radianach lub podać adres komórki.

sinus

W efekcie powyżej opisanych czynności otrzymasz tabelę składającą się z trzech kolumn. Przykładową tabelę przedstawia poniższy rysunek i przykładowy plik do poprania.

tabela sinus

W oparciu o przygotowane wartości wstaw wykres Punktowy z wygładzonymi liniami.

wykres punktowy wygladzony

Do arkusza zostanie wstawiony wykres. Z wykresu usuń prostą reprezentującą RADIANY. Prostą tą usuwasz klikając na nią lewym klawiszem myszki i wciskając na klawiaturze klawisz DELETE.

Ostatecznie Twój wykres powinien przypominać ten przedstawiony na poniższym rysunku.

wykres funkcji sinus

[related_posts limit=”5″ image=”150″]

 

Opublikowano

Średnia ważona w Excelu

[sg_popup id=1]
Średnia ważona to średnia wartości, którym przypisane są wagi (znaczenia) im wyższa waga tym wartość ma większy wpływ na wynik średniej ważonej i odwrotnie im mniejsza waga tym mniejszy wpływ na wynik średniej ważonej.

Obliczenie średniej ważonej rozpoczyna się od przemnożenia wartości przez wagi, a następnie otrzymane wyniki sumuje się. Tak otrzymany wynik należy podzielić przez sumę wag.

W bibliotece funkcji Excela nie ma formuły do wyliczenia średniej ważonej, dlatego do jej obliczenia można wykorzystać formuły sumę iloczynów oraz sumę. Gdzie wynik sumy iloczynów (iloczyn wartości i wag) zostanie podzielony przez sumę wag. Sposób obliczenia średniej ważonej w Excelu prezentują poniższe przykłady.


Przykład 1

Oblicz średnią ważoną cenę zakupu akcji.

Data transakcji Akcje Cena jednej akcji Ilość akcji
2016-08-01 Spółka XYZ 125,50 200
2016-08-02 Spółka XYZ 126,80 100
2016-08-03 Spółka XYZ 130,02 50
2016-08-04 Spółka XYZ 128,15 150

 

Krok 1 Ustalenie wagi

Obliczasz średnią cenę akcji, dlatego wagami są zakupione ilości akcji.

Krok 2

Przemnóż cenę akcji przez ilość akcji, a następnie podsumuj otrzymane wyniki.

=125,50 * 200 + 126,80 * 100 + 130,02 * 50 + 128,15 * 150=63 503,5

W Excelu dla ułatwienia i zaoszczędzenia czasu możesz posłużyć się formułą suma iloczynów. Formułę tą odnajdziesz w grupie formuł Matematycznych i trygonometrycznych. Argumentami formuły są Tablice. W polu Tablica 1 zaznacz komórki zawierające ceny po jakich akcje były kupione, a w polu Tablica 2 zaznacz komórki z wagami, czyli ilościami kupionych akcji. Zakończ wstawianie formuły klikając przycisk OK.

biblioteka funkcji suma iloczynów

suma iloczynów argumenty

 

Krok 3 Suma wag

Otrzymany wynik podziel teraz przez sumę wag (ilości kupionych akcji).

Do komórki D6 wstaw autosumowanie. Suma wag w przykładzie wynosi 500.

suma wag

 

Krok 4 Obliczenie średniej ważonej

Otrzymane wcześniej wyniki podziel przez siebie. Średnia ważona cena jednej akcji jest równa 127,007.

średnia ważona wynik

excel średnia ważona

 

Przykład 2

Dla zestawu danych z pierwszego przykładu zostanie wyliczona średnia ważona w Excelu, jednak teraz cała formuła zostanie umieszczona w jednej komórce. Zapis będzie miał następującą postać.

=SUMA.ILOCZYNÓW(C2:C5;D2:D5)/suma(D2:D5)

excel średnia ważona

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Excel Quick Tip: Jak podsumować szybko wiele zakresów

[sg_popup id=1]
autosuma wielu zakresowCelem jest podsumowanie wartości z wielu zakresów komórek. Zakresy nie sąsiadują ze sobą oraz składają się z różnej ilości komórek. Po podsumowaniu wartości, komórki do których została wstawiona formuła suma należy sformatować, tak aby wypełnienie komórki wyróżniało je z pośród pozostałych.

 

 

 

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Zaznaczenie stałych[/box]

Pierwszym krokiem jest szybkie zaznaczenie komórek zawierających wyłącznie stałe wartości. W tym celu na wstążce w karcie Narzędzia główne kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz Stałe.

excel zaznacz stałe

Wszystkie komórki zawierające stałe wartości zostają zaznaczone.

excel zaznaczone stałe

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Sumowanie[/box]

Pora na podsumowanie wartości. Skorzystaj ze skrótu klawiaturowego Alt =.

autosumowanie skrot

Wartości zostaną podsumowane

excel podsumowane

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Wyróżnienie sum[/box]

W podobny sposób wyróżnij komórki zawierające sumy. Na wstążce w karcie Narzędzia główne kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz Formuły.

excel zaznacz tylko formuly

Zaznaczone zostaną tylko komórki zawierające formuły.

zaznaczone sumy

Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne i wybierz kolor wypełnienia komórki. Pamiętaj aby nie klikać na komórki w arkuszu, gdyż stracisz zaznaczenie komórek.

wypelnienie komorek

[related_posts limit=”5″]