Opublikowano

Jak w Excelu zrobić Enter w komórce?

Przygotowując raport w Exceu czasami jesteśmy zmuszeni wpisać dłuższy tekst. Zbyt długi tekst nie mieści się w komórce, a zawijanie tekstu nie poprawia jego czytelności. Dobrym rozwiązaniem byłoby przejście w komórce do nowego wiersza.

W celu dodania nowego wiersza w komórce Excela lub mówiąc bardziej potocznie w celu zrobienia Entrara lub nowej linii należy użyć skrótu klawiaturowego (lewy) ALT + Enter

nowy wiersz w komórce

Nasuwa się jednocześnie jeszcze jedno pytanie jak usunąć podział na wiersze i sprawić, aby tekst w komórce był rozdzielony jedynie spacjami, a nie dodatkowo nowymi wierszami.
W tym celu możemy posłużyć się formułami. Za pomocą formuły PODSTAW zamienimy znak nowego wiersza na spację.

W formule PODSTAW zagnieżdżona zostanie dodatkowa formuła

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Formuła ZNAK, to formuła, która wyświetla w komórce znak przypisany numerowi w kodzie ASCI.

Przykładowo wielkiej literze K w kodzie ASCI odpowiada liczba 75,
Małej literze c w kodzie ASCI odpowiada liczba 99.

W naszym przypadku nowemu wierszowi odpowiada liczba 10.

[/box]

Formuła PODSTAW przyjmie następującą postać

=PODSTAW(A1;ZNAK(10);” „)

kasowanie wierszy w komórce Excela

Zapis ten będziemy interpretowali w następujący sposób: Podstaw w tekście wpisanym do komórki A1 w miejsce podziału na nowe wiersze, spacje.

Argumentami formuły Podstaw są:

Tekst  – tekst, w którym dokonujemy zamiany wybranego znaku na inny

Stary tekst – jeden znak lub dłuższy tekst, który chcemy zastąpić. W naszym przykładzie w argumencie stary tekst została wpisana formuła ZNAK, zamieniająca numer kodu ASCI 10 na znak odpowiadający nowemu wierszowi.

Nowy tekst – jeden znak lub dłuższy tekst, który pojawi się w miejsce starego tekstu. W naszym przykładzie w pole argumentu została wpisana spacja. Należy pamiętać, że spacja jest tekstem, dlatego została ujęta w cudzysłowie.

Wystąpienie liczba – określa, które wystąpienie starego tekstu np. pierwsze, drugie lub trzecie ma zostać zamienione na nowy tekst. Jeżeli argument ten zostawimy pusty zostaną zastąpione wszystkie wystąpienia starego tekstu.
argumenty formuły podstaw

 

Opublikowano

PRAWY

Formuła PRAWY

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

  • należy do grupy formuł tekstowych

[/box]

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

  • Zwraca określoną liczbę znaków od końca tekstu

Przykłady zastosowania

  • zwraca ostatnią literę z imienia,
  • zwraca ostatnie trzy cyfry z kodu pocztowego

[/box]

Przykład 1

Tabela zawiera listę imion, z każdego imienia należy wyodrębnić ostatnią literę.

formula prawy excel

Ustaw się na komórce B2.

Na wstążce programu Excel przejdź do karty formuły i wybierz ikonkę Tekstowe. Z rozwiniętej listy wybierz formułę PRAWY.

formula prawy excel ribbon

 

Uzupełnij argumenty formuły:
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Z imienia wpisanego do komórki A2 pobierz ostatnią literę

[/box]

  • TEKST – wprowadź adres komórki zawierającej imię, w przykładzie to komórka A2
  • Liczba znaków – wprowadź liczbę znaków do wyodrębnienia od końca tekstu. W przykładzie interesuje nas ostatnia litera imienia, dlatego do pola argumentu wprowadź liczbę 1.

Kliknij przycisk OK, a następnie skopiuj formułę do końca listy.

formula prawy argumenty excel

Zobacz także: Jak na podstawie ostatniej litery imienia ustalić płeć.