Opublikowano

Jak w Excelu zrobić Enter w komórce?

Przygotowując raport w Exceu czasami jesteśmy zmuszeni wpisać dłuższy tekst. Zbyt długi tekst nie mieści się w komórce, a zawijanie tekstu nie poprawia jego czytelności. Dobrym rozwiązaniem byłoby przejście w komórce do nowego wiersza.

W celu dodania nowego wiersza w komórce Excela lub mówiąc bardziej potocznie w celu zrobienia Entrara lub nowej linii należy użyć skrótu klawiaturowego (lewy) ALT + Enter

nowy wiersz w komórce

Nasuwa się jednocześnie jeszcze jedno pytanie jak usunąć podział na wiersze i sprawić, aby tekst w komórce był rozdzielony jedynie spacjami, a nie dodatkowo nowymi wierszami.
W tym celu możemy posłużyć się formułami. Za pomocą formuły PODSTAW zamienimy znak nowego wiersza na spację.

W formule PODSTAW zagnieżdżona zostanie dodatkowa formuła

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Formuła ZNAK, to formuła, która wyświetla w komórce znak przypisany numerowi w kodzie ASCI.

Przykładowo wielkiej literze K w kodzie ASCI odpowiada liczba 75,
Małej literze c w kodzie ASCI odpowiada liczba 99.

W naszym przypadku nowemu wierszowi odpowiada liczba 10.

[/box]

Formuła PODSTAW przyjmie następującą postać

=PODSTAW(A1;ZNAK(10);” „)

kasowanie wierszy w komórce Excela

Zapis ten będziemy interpretowali w następujący sposób: Podstaw w tekście wpisanym do komórki A1 w miejsce podziału na nowe wiersze, spacje.

Argumentami formuły Podstaw są:

Tekst  – tekst, w którym dokonujemy zamiany wybranego znaku na inny

Stary tekst – jeden znak lub dłuższy tekst, który chcemy zastąpić. W naszym przykładzie w argumencie stary tekst została wpisana formuła ZNAK, zamieniająca numer kodu ASCI 10 na znak odpowiadający nowemu wierszowi.

Nowy tekst – jeden znak lub dłuższy tekst, który pojawi się w miejsce starego tekstu. W naszym przykładzie w pole argumentu została wpisana spacja. Należy pamiętać, że spacja jest tekstem, dlatego została ujęta w cudzysłowie.

Wystąpienie liczba – określa, które wystąpienie starego tekstu np. pierwsze, drugie lub trzecie ma zostać zamienione na nowy tekst. Jeżeli argument ten zostawimy pusty zostaną zastąpione wszystkie wystąpienia starego tekstu.
argumenty formuły podstaw

 

Opublikowano

Wszystko o formatowaniu daty w Excelu

[sg_popup id=1]
Jak poprawnie wpisać datę do Excela?
Formatowanie daty za pomocą skrótu klawiaturowego
Jak zmienić standard wprowadzania daty?

Jak poprawnie wpisać datę do Excela?

Standardowy schemat wyświetlania daty w Excelu z polskimi ustawieniami regionalnymi to rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd), czyli taki jak w kalendarzu w Windowsie. Poprawnie wprowadzoną datę do komórki Excela, można formatować w zależności od potrzeb. Należy jednak pamiętać, że po sformatowaniu daty zmienia się tylko sposób jej wyświetlania w komórce, a nie sposób zapisu. Tak jak zilustrowano to na poniższym rysunku. W komórce widzimy datę sformatowaną w postaci dzień, nazwa miesiąca, numer roku, a na pasku formuły datę zapisaną w standardowym formacie.

format daty

Formatowanie daty za pomocą skrótu klawiaturowego

[twocol_one]

Skrót klawiaturowy to chyba najszybszy sposób formatowania daty w komórkach Excela. Zaznacz komórki do sformatowania, a nastepnie na klawiaturze wciśnij kombinację klawiszy CTRL SHIFT 3. Pamiętaj, że musi to być klawisz 3 z klawiatury literowej. Skrót nie działa z klawiatury liczbowej.

[/twocol_one] [twocol_one_last]Column 1/2[/twocol_one_last]

Zmiana standardu wprowadzania daty

[twocol_one]

Format Daty Windows

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Jeżeli z różnych powodów nie odpowiada Tobie przyjęty w Excelu standard wprowadzania daty, możesz go łatwo zmienić. Wystarczy, że w ustawieniach Windowsa odnajdziesz opcje ustawień regionalnych, a w nich Zmianę formatu daty godziny i liczb. Następnie w Ustawieniach dodatkowych za pomocą kombinacji liter d, m , r i znaków specjalnych takich jak np. kropka możesz zdefiniować własny standard wprowadzania daty.

[/twocol_one_last]

Opublikowano

Excel Quick Tip: Jak podsumować szybko wiele zakresów

[sg_popup id=1]
autosuma wielu zakresowCelem jest podsumowanie wartości z wielu zakresów komórek. Zakresy nie sąsiadują ze sobą oraz składają się z różnej ilości komórek. Po podsumowaniu wartości, komórki do których została wstawiona formuła suma należy sformatować, tak aby wypełnienie komórki wyróżniało je z pośród pozostałych.

 

 

 

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Zaznaczenie stałych[/box]

Pierwszym krokiem jest szybkie zaznaczenie komórek zawierających wyłącznie stałe wartości. W tym celu na wstążce w karcie Narzędzia główne kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz Stałe.

excel zaznacz stałe

Wszystkie komórki zawierające stałe wartości zostają zaznaczone.

excel zaznaczone stałe

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Sumowanie[/box]

Pora na podsumowanie wartości. Skorzystaj ze skrótu klawiaturowego Alt =.

autosumowanie skrot

Wartości zostaną podsumowane

excel podsumowane

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Wyróżnienie sum[/box]

W podobny sposób wyróżnij komórki zawierające sumy. Na wstążce w karcie Narzędzia główne kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz Formuły.

excel zaznacz tylko formuly

Zaznaczone zostaną tylko komórki zawierające formuły.

zaznaczone sumy

Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne i wybierz kolor wypełnienia komórki. Pamiętaj aby nie klikać na komórki w arkuszu, gdyż stracisz zaznaczenie komórek.

wypelnienie komorek

[related_posts limit=”5″]