Opublikowano

Jak w Excelu wstawić zero przed liczbą

Excel automatycznie usuwa zera wpisane przed liczbą. Istnieje jednak klika sposobów na wyświetlenie zera przed liczbą.

Format tekstowy

Kliknij pustą komórkę, a następnie zmień jej format z okólnego na tekstowy. W tym celu na wstążce programu przejdź do karty Narzędzia główne. Rozwiń listę zawierającą różne sposoby formatowania komórek i wybierz format tekstowy.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Do sformatowanej komórki wpisz dowolna liczbę, poprzedzając ją zerem np. 01. Zauważ, że w komórce pojawił się zielony trójkąt. Jest to sygnał, że wprowadzona do komórki liczba przechowywana jest jako tekst i nie będzie jej można wykorzystać w obliczeniach.

Dodatkowo wprowadzona wartość jest wyrównana do lewej krawędzi komórki. Do lewej krawędzi komórki wyrównywany jest automatycznie tekst, a wartości liczbowe wyrównywane są automatycznie do prawej krawędzi komórki.

Obraz zawierający niebo, zdjęcie Opis wygenerowany automatycznie

Zacznij wpisywanie od apostrofa

Jeżeli chcesz uniknąć nadawania komórce formatu tekstowego, możesz wprowadzić do komórki liczbę poprzedzoną zerem, jednak musisz pamiętać, aby na początku wpisać apostrof.

‘031

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Tak wprowadzona wartość liczbowa będzie również przechowywana w komórce w formacie tekstowym.

Formatowanie komórek

Innym sposobem pozwalającym na wyświetlenie w Excelu zera przed liczbą jest zastosowanie formatowania niestandardowego komórek. Sposób ten pozwala na zachowanie formatu liczbowego i wykorzystanie wprowadzonych wartości w obliczeniach.

Do komórek wprowadź kilka wartości liczbowych np.: 12, 15, 31.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Zaznacz komórki, a następnie kliknij zaznaczony zakres komórek prawym klawiszem myszki. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Formatuj komórki.

W oknie Formatowania komórek w karcie Liczby przejdź do kategorii Niestandardowej. Skasuj zawartość pola Typ, a następnie wpisz w to pole trzy zera. Zatwierdź zmiany klikając przycisk Ok. W rezultacie wszystkie wpisane do komórek liczby zostaną poprzedzone zerami. Należy pamiętać, że zera są tylko wyświetlane w komórce jako efekt formatowania, a nie zostały tam wprowadzone jako wartości.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Analogicznie, aby wyświetlić zero przed liczbą jednocyfrową wpisz dwa zera, aby wyświetlić zero przed liczbą dwucyfrową wpisz trzy zera, itp. W ten sam sposób możesz wyświetlić dowolną liczbę zer przed liczbą. Zera wyświetlane przed liczbami określane są czasem jako zera wiodące. Wykorzystuje się je np. aby uzupełnić brakujące cyfry w numerach dokumentów.

Funkcja TEKST

Zero przed liczbę w Excelu można wstawić także korzystając z wbudowanej funkcji TEKST.

Wpisz do pustych komórek klika liczb, tak jak na rysunku poniżej. Kliknij na pustą komórkę obok pierwszej z liczb. Na wstążce programu przejdź od karty Formuły, a następnie rozwiń listę dostępnych formuł tekstowych. Z listy wybierz funkcję TEKST. Funkcja TEKST zwraca liczbę w formacie tekstowym, sformatowaną według zadanego kodu formatowania. Kod formatowania będzie analogiczny, jak kod użyty przy niestandardowym formatowaniu liczby w okienku Formatowania komórek.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Na ekranie zostanie wyświetlone okienko argumentów funkcji. W polu wartość wprowadź adres komórki zawierającej pierwszą z liczb. W polu Format liczby w cudzysłowie wpisz pięć zer. Tak jak na rysunku poniżej. Zatwierdź argumenty funkcji klikając przycisk Ok.

Obraz zawierający zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

W efekcie działania formuły, wszystkie liczby zostaną poprzedzone trzema zerami. Zauważ, że wyniki formuły są wyrównane do lewej krawędzi komórki, co sugeruje, że są to wartości tekstowe.

Opublikowano

Czy znasz skróty klawiaturowe do formatowania liczb?

W Excelu nie tylko na wstażce za pomocą ikonek lub okienka Formatuj komórki możesz zmieniać format komórek. Oto kilka przydatnych skrótów klawiaturowych pozwalających formatować liczby i przyspieszyć pracę w Excelu. Rozwiąż krótki test i sprawdź czy znasz wszystkie sktóty pozwalające na zmianę formatu liczb.

[wp_quiz id=”523″]

Pamiętaj, że sktóry do formatowania liczb działają tylko z klawiatury literowej.

 

Opublikowano

Zmiana formatu daty na prawidłowy w Excelu

[sg_popup id=1]
[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]

Rozwiązanie opisane w artykule możesz zastosować w następujących sytuacjach

[unordered_list style=”tick”]

  • Gdy data jest przechowywana w formacie tekstowym np. 31 maj 2016,
  • Gdy data jest zapisana w formacie Excela, ale jest przechowywana jako tekst,
  • Gdy data ma inny niż przewidziany w Excelu format np. 31.05.2016, 31/05/16.

[/unordered_list]

[unordered_list style=”red-x”]

[/unordered_list]

[/box]

Wprowadzając datę do komórki Excela należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego formatu daty DD-MM-RRRR. Co zrobić w sytuacji, kiedy w pliku daty są wprowadzone w innym formacie i jak zmienić format daty na prawidłowy.

format daty excel

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest rozłożenie daty w nieprawidłowym formacie na elementy pierwsze za pomocą formuł Prawy, Lewy, Fragment.Tekstu, a następnie złożenie numeru dnia, miesiąca i roku ponownie w datę za pomocą formuły Data.

Prostszym i szybszym rozwiązaniem jest wykorzystanie narzędzia Tekst jako kolumny.

Dane do przykładu znajdziesz w pliku do pobrania.

Rozpocznij od zaznaczenia komórek zawierających daty w niepoprawnym formacie.

Na wstążce w karcie na karcie Dane odnajdź i uruchom narzędzie Tekst jako kolumny.

tekst jako kolumny excel

W Pierwszym oknie Kreatora konwersji tekstu na kolumny wybierz Rozdzielany typ danych. Następnie kliknij przycisk Dalej.

konwerowanie daty na prawidlowy format excel

W drugim oknie odznacz wszystkie Ograniczniki. W obszarze Ograniczniki pozostaw wszystkie pola wyboru puste, a następnie kliknij przycisk Dalej.

jak poprawić daty w excelu

W ostatnim oknie Kreatora konwersji w obszarze Format danych w kolumnie zaznacz opcję Data i z listy rozwijanej wybierz opis odpowiadający wejściowemu formatowi daty, czyli temu formatowi daty, w którym zostały one wprowadzone do komórek. W przykładzie jest to format Dzień Miesiąc Rok, czyli DMR.

wejściowy format daty excel

W polu miejsce docelowe wskaż adres komórki, do której zostaną przeniesione poprawnie sformatowane daty.

Kliknij przycisk Zakończ.

Poniższy rysunek przedstawia ustawienia w trzecim kroku kreatora konwersji.

excel tekst jako kolumny format daty

[box type=”alert” size=”large” style=”rounded” border=”full”]

Niestandardowe formatowanie daty

Jeżeli natomiast data w komórce przechowywana jest w excelowym formacie daty tj rrrr-mm-dd, a zmianie ulec ma jedynie format (sposób) wyświetlania daty to znaczy zamiast rrrr-mm-dd data ma być wyświetlana jako dd.mm.rrrr, wtedy należy zastosować formatowanie komórek i kategorię niestandardowe, a w Polu Typ wpisać kod dd.mm.rrr. Gdzie d odpowiada za format dnia, m za format miesiąca, a r za format roku.
data format dd mm rrrr excel

[/box]

[related_posts limit=”5″]