Opublikowano

Zmiana formatu daty na prawidłowy w Excelu

[sg_popup id=1]
[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]

Rozwiązanie opisane w artykule możesz zastosować w następujących sytuacjach

[unordered_list style=”tick”]

  • Gdy data jest przechowywana w formacie tekstowym np. 31 maj 2016,
  • Gdy data jest zapisana w formacie Excela, ale jest przechowywana jako tekst,
  • Gdy data ma inny niż przewidziany w Excelu format np. 31.05.2016, 31/05/16.

[/unordered_list]

[unordered_list style=”red-x”]

[/unordered_list]

[/box]

Wprowadzając datę do komórki Excela należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego formatu daty DD-MM-RRRR. Co zrobić w sytuacji, kiedy w pliku daty są wprowadzone w innym formacie i jak zmienić format daty na prawidłowy.

format daty excel

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest rozłożenie daty w nieprawidłowym formacie na elementy pierwsze za pomocą formuł Prawy, Lewy, Fragment.Tekstu, a następnie złożenie numeru dnia, miesiąca i roku ponownie w datę za pomocą formuły Data.

Prostszym i szybszym rozwiązaniem jest wykorzystanie narzędzia Tekst jako kolumny.

Dane do przykładu znajdziesz w pliku do pobrania.

Rozpocznij od zaznaczenia komórek zawierających daty w niepoprawnym formacie.

Na wstążce w karcie na karcie Dane odnajdź i uruchom narzędzie Tekst jako kolumny.

tekst jako kolumny excel

W Pierwszym oknie Kreatora konwersji tekstu na kolumny wybierz Rozdzielany typ danych. Następnie kliknij przycisk Dalej.

konwerowanie daty na prawidlowy format excel

W drugim oknie odznacz wszystkie Ograniczniki. W obszarze Ograniczniki pozostaw wszystkie pola wyboru puste, a następnie kliknij przycisk Dalej.

jak poprawić daty w excelu

W ostatnim oknie Kreatora konwersji w obszarze Format danych w kolumnie zaznacz opcję Data i z listy rozwijanej wybierz opis odpowiadający wejściowemu formatowi daty, czyli temu formatowi daty, w którym zostały one wprowadzone do komórek. W przykładzie jest to format Dzień Miesiąc Rok, czyli DMR.

wejściowy format daty excel

W polu miejsce docelowe wskaż adres komórki, do której zostaną przeniesione poprawnie sformatowane daty.

Kliknij przycisk Zakończ.

Poniższy rysunek przedstawia ustawienia w trzecim kroku kreatora konwersji.

excel tekst jako kolumny format daty

[box type=”alert” size=”large” style=”rounded” border=”full”]

Niestandardowe formatowanie daty

Jeżeli natomiast data w komórce przechowywana jest w excelowym formacie daty tj rrrr-mm-dd, a zmianie ulec ma jedynie format (sposób) wyświetlania daty to znaczy zamiast rrrr-mm-dd data ma być wyświetlana jako dd.mm.rrrr, wtedy należy zastosować formatowanie komórek i kategorię niestandardowe, a w Polu Typ wpisać kod dd.mm.rrr. Gdzie d odpowiada za format dnia, m za format miesiąca, a r za format roku.
data format dd mm rrrr excel

[/box]

[related_posts limit=”5″]