Opublikowano

Analiza Pareto w Excelu

Zasada Pareto
Vilfredo Pareto, ekonomista żyjący w XIX wieku stwierdził, że znaczna część bogactwa jest w posiadaniu małej liczby ludności. Twierdzenie to poparł wynikami analiz dochodów ludności we Włoszech w 1897 roku. Okazało się, że 80% majątku jest w posiadaniu 20% mieszkańców.
Późniejsze badania wykazały, że zasada Pareto ma zastosowanie także w innych dziedzinach życia.
80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn

Przykłady
[unordered_list style=”tick”]

 • 20% klientów przynosi 80% zysków,
 • 20% kierowców powoduje 80% wypadków,
 • 20% powierzchni dywanu przypada na 80% zużycia,
 • 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,

[/unordered_list]

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Diagram Pareto
Diagram Pareto jest popularnym narzędziem do oceny jakości. Zastosowanie diagramu Pareto pozwala na zidentyfikowanie min najczęstszych przyczyn uszkodzeń, reklamacji.
Diagram Pareto składa się z dwóch wykresów:

[unordered_list style=”green-dot”]

 • Wykres kolumnowy – histogram uszeregowany w porządku malejącym. Jest to wykres, którego każda kolumna ilustruje ile razy wystąpiło obserwowane zjawisko.
 • Wykres liniowy – reprezentuje skumulowany udział procentowy każdego z obserwowanego zjawiska.

[/unordered_list]
[/box]
W celu przeprowadzenia analizy Pareto wykonaj następujące czynności

[unordered_list style=”green-dot”]

 • Zidentyfikuj problem
 • Zidentyfikuj przyczyny problemu i policz ile razy każda przyczyna wystąpiła
 • Posortuj przyczyny według częstości ich występowania w porządku malejącym
 • Oblicz, jaki procent całości stanowi każda z przyczyn.
 • Oblicz skumulowaną sumę wartości procentowych.
 • Nanieś dane na wykres.

[/unordered_list]

Przykład analizy Pareto przeprowadzonej w Excelu

W przykładzie do przeprowadzenia analizy zostanie wykorzystana Tabela Przestawna. Nie jest to jednak jedyny sposób wykonania analizy Pareto w Excelu.

Firma przeprowadziła badanie wśród 1000 klientów. Klienci zostali zapytani dlaczego są niezadowoleni z usług firmy. W celu przeprowadzenia w Excelu analizy Pareto na podstawie zebranych danych wykonaj następujące czynności.


W oparciu o dance zebrane w arkuszu Dane do analizy Pareto wstaw do nowego arkusza Tabelę Przestawną. Zarówno w obszarze wierszy i wartości Tabeli Przestawnej umieść pole Przyczyna.

pareto w tabeli przestawnej
Z tego względu, że dane przechowywane w tym polu są danymi tekstowymi tabela przestawna zastosuje formułę Licznik i tym samym poda nam informację ile razy dana przyczyna wystąpiła.

Następnie posortuj przyczyny według częstości ich występowania. Ustaw się na dowolnej komórce w tabeli przestawnej z wartością liczbową.
Na wstążce w karcie Dane kliknij ikonę sortuj malejąco.

sortowanie excel

posortowana tabela przestawna

Kolejnym krokiem jest wyliczenie skumulowanego udziału procentowego każdej przyczyny. W tym celu w obszar wartości Tabeli Przestawnej przeciągnij raz jeszcze pole Przyczyna.

tworzenie pivot

W nowo dodanej kolumnie w Tabeli przestawnej zmień sposób wyświetlania danych na % sumy bieżącej w…
1. Kliknij prawym klawiszem myszki na wartości w Tabeli przestawnej.
2. Wybierz polecenie Pokaż wartości jako.
3. Z pomocniczego menu wybierz % sumy bieżącej w… .

procent skumulowany tabela przestawna

4. Jako pole podstawowe ustaw Przyczynę (czyli nazwę pola w ramach którego wyliczone są skumulowane udziały procentowe.

pole podstawowe

Przygotowana Tabela Przestawna zawiera już wszystkie informacje potrzebne do narysowania diagramu Pareto. W pierwszej kolumnie wymienione są przyczyny niezadowolenia klientów z usług firmy. Przyczyny te posortowane są malejąco według ilości wystąpień, a w ostatniej kolumnie wyliczony jest skumulowany udział procentowy wystąpień każdej z przyczyn.

analiza pareto pivot

W oparciu o tak przygotowaną Tabelę Przestawną wstaw wykres Kombi. Jest to wykres z osią pomocniczą. Na osi głównej narysujesz wykres kolumnowy (histogram) pokazujący ilość wystąpień każdej przyczyny, a na osi pomocniczej zilustrujesz skumulowany udział procentowy.

[ordered_list style=”decimal”]

 1. Kliknij na dowolną komórkę w ramach tabeli przestawnej i przejdź na wstążce programu do karty Wstawianie.
 2. Wybierz opcję Polecane Wykresy, następnie w oknie Wstawianie wykresu z pośród dostępnych typów wybierz wykres Kombi.
 3. Dla serii ilustrującej skumulowane udziały procentowe wybierz wykres liniowy i zaznacz pole wyboru Oś Pomocnicza.
 4. Zakończ klikając przycisk Ok.

[/ordered_list]

wykres kombi excel

Do arkusza zostanie wstawiony wykres nazywany diagramem Pareto.

diagram pareto

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Analiza wykresu (diagramu Pareto)
W większości przypadków dwie lub trzy kategorie będą wyraźnie dominowały nad pozostałymi i to one będą stanowiły około 80% przyczyn. Przyczyny znajdujące się pod najbardziej stromą częścią wykresu liniowego są najistotniejsze. Jeżeli wykres liniowy jest płaski należy sprawdzić, które z przyczyn stanowią 60% i na tych należy skoncentrować swoją uwagę.[/box]

[related_posts limit=”5″]