Archive | Maj, 2018

Zaokrąglanie cen z dokładnością do 99 groszy

W supermarketach często spotykamy ceny kończące się 99 groszy. Stosowanie cen z końcówką 99 wywołuje efekt postrzegania ceny jako niższej, cenę towar o cenie 39,99 postrzegamy jako znacznie tańczy od towaru o cenie 40, chociaż to tylko 1 grosz różnicy. Jak w Excelu przygotować cennik w którym zaokrąglimy wszystkie ceny do końcówek 99. W tym celu musimy […]

Continue Reading

Zaokrąglanie do liczb całkowitych

W celu zaokrąglenia liczb w Excelu do liczb całkowitych możemy wykorzystać dwie funkcje: ZAOKR lub ZAOKR.DO.CAŁK (Zaokrąglenie do liczby całkowitej). Obie formuły znajdują się w grupie funkcji matematycznych i trygonometrycznych. Stosując te formuły musimy jednak pamiętać o zasadniczej różnicy w ich działaniu, a mianowicie o kierunku zaokrąglenia (w górę czy w dół). W przypadku zaokrąglania wartości liczbowych do liczb całkowitych […]

Continue Reading

Zaokrąglanie liczb do pełnych setek, tysięcy, milionów

Przygotowując raport w Excelu lub tabelę, która później zostanie skopiowana do prezentacji w PowerPoint czasami warto wyłącznie dla celów prezentacyjnych zaokrąglić liczby do pełnych setek, tysięcy lub milionów. Dla odbiorcy bardziej czytelna będzie wartość 15 000 niż 14 857,98. Jak w takim razie zaokrąglić wartości. Z pomocą przychodzi formuła ZAOKR, jest to formuła należąca do grupy funkcji […]

Continue Reading

Jak zaznaczyć wszystkie komórki zawierające formuły

Czasami podczas pracy w Excelu może zdarzyć się sytuacja wymagająca zaznaczenia w arkuszu wszystkich komórek zawierających formuły. Np. podejrzewamy, że w raporcie ktoś wstawił formułę zamiast wartości, lub przed wysłaniem raportu chcemy upewnić się, że we wszystkich komórkach wpisane są tylko formuły. Poniższa tabela zawiera zarówno stałe jak i formuły, naszym zadaniem jest wyróżnić kolorem […]

Continue Reading

Zaokrąglanie liczb w Excelu do dwóch miejsc dziesiętnych

Opis W celu zaokrąglenia liczby w Excelu np. do dwóch, trzech lub zera miejsc dziesiętnych (po przecinku), należy posłużyć się formułą ZAOKR. Formuła ta należy do grupy funkcji Matematycznych i Trygonometrycznych. Zasada zaokrąglania Formuła ZAOKR działa według następującej reguły. Liczby od 0 do 4 zaokrąglane są w dół, liczby od 5 do 9 zaokrąglane są w […]

Continue Reading