Opublikowano

Zaokrąglanie cen z dokładnością do 99 groszy

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

W supermarketach często spotykamy ceny kończące się 99 groszy. Stosowanie cen z końcówką 99 wywołuje efekt postrzegania ceny jako niższej, cenę towar o cenie 39,99 postrzegamy jako znacznie tańczy od towaru o cenie 40, chociaż to tylko 1 grosz różnicy. Jak w Excelu przygotować cennik w którym zaokrąglimy wszystkie ceny do końcówek 99.
W tym celu musimy zastosować następujące kroki:

  1. Ceny zaokrąglimy w górę do wartości całkowitych, czyli celę 39,52 zaokrąglimy do 40.
  2. Następnie od nowej ceny odejmiemy 1 grosz i w efekcie otrzymamy cenę 39,99.

Do zaokrąglenia cen w górę do liczb całkowitych posłużymy się formułą ZAOKR.GÓRA. Formuła ta pozwala zaokrąglić dowolną liczbę do góry z dokładnością do dowolnej liczby miejsc po przecinku.

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Argumentami formuły są:

Liczba – wartość do zaokrąglenia lub adres komórki, w której ta liczba się znajduje

Liczba_cyfr – ilość miejsc po przecinku

[/box]

Przykład

Ceny z poniższej tabeli należy zaokrąglić do cen z końcówką 99 groszy.

Do komórki B2 wstaw formułę ZAOKR.GÓRA. Argumentami formuły będą odpowiednio: komórka A2, zawierająca cenę do zaokrąglenia oraz liczba zero, informująca Excela, że zaokrąglamy wartość do liczby całkowitej.

excel zaokrąglanie do góry

Po zatwierdzeniu formuły za nawiasem zamykającym dopisujemy odjąć 1 grosz czyli minus 0,01. Tak przygotowaną formułę kopiujemy do pozostałych komórek w tabeli.

[box type=”note” style=”rounded” border=”full”]

=ZAOKR.GÓRA(A2;0)-0,01

[/box]

excel zaokrąglanie do góry cen z końcówką 99

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

Opublikowano

Zaokrąglanie do liczb całkowitych

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

W celu zaokrąglenia liczb w Excelu do liczb całkowitych możemy wykorzystać dwie funkcje: ZAOKR lub ZAOKR.DO.CAŁK (Zaokrąglenie do liczby całkowitej). Obie formuły znajdują się w grupie funkcji matematycznych i trygonometrycznych. Stosując te formuły musimy jednak pamiętać o zasadniczej różnicy w ich działaniu, a mianowicie o kierunku zaokrąglenia (w górę czy w dół).
W przypadku zaokrąglania wartości liczbowych do liczb całkowitych należy starannie przemyśleć wybór formuły. Błędnie wybrana formuła może mieć wpływ np. na błędną kalkulację cen w cenniku.

[twocol_one]

[box type=”tick” style=”rounded” border=”full”]

Formuła ZAOKR

Formuła zaokrągla zgodnie z następującą zasadą poniżej 5 w dół, w przeciwnym razie w górę.
Przykład
Zaokrąglij liczby do liczb całkowitych. (Wyniki działania formuły ZAOKR)

1,5 ~ 2
1,4  ~ 1
1,9 ~ 2

[/box]

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

[box type=”alert” style=”rounded” border=”full”]

Formuła ZAOKR.DO.CAŁK

Formuła zaokrągla zawsze w dół.

Przykład

Zaokrąglij liczby do liczb całkowitych. (Wyniki działania formuły ZAOKR.DO.CAŁK)

1,5 ~ 1
1,4  ~ 1
1,9 ~ 1

[/box]

[/twocol_one_last]

Przykład

Poniższy przykład pokazuje jak w Excelu za pomocą formuł ZAOKR i ZAOKR.DO.CAŁK zaokrąglić liczby do liczb całkowitych. Warto zwrócić uwagę na różnicę w wynikach.

W tabeli do komórki B2 należy wstawić formułę ZAOKR. Formułę można znaleźć na wstążce programu Excel, w karcie Formuły, w grupie formuł Matematycznych i trygonometrycznych. Następnie argumenty funkcji należy uzupełnić, tak jak na poniższym rysunku. Liczbą jest adres komórki A2, zawierający liczbę do zaokrąglenia. Liczbą cyfr (drugim argumentem) jest liczba zero. Tak przygotowaną formułą należy skopiować na pozostałe wiersze w tabeli.

=ZAOKR(A2;0)

Excel zaokr do całkowitych

 

Następnie do komórki C2 wstawimy formułę Excela ZAOKR.DO.CAŁK. Formułę tą można znaleźć w tej samie grupie formuł Excela co formułę ZAOKR. Jedynym argumentem tej formuły jest adres komórki A2, czyli wartość liczbowa do zaokrąglenia do liczby całkowitej. Po uzupełnieniu argumentu funkcji i jej zatwierdzeniu, należy ją skopiować na pozostałe komórki w tabeli.

=ZAOKR.DO.CAŁK(A2)

Excel zaokr do całk argumenty

W ostatniej komórce tabeli wykonano proste odejmowanie, którego wynik pokazuje różnice w działaniu obu formuł.

Excel zaokrąglanie do załkowitych różnice

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

 

Opublikowano

Zaokrąglanie liczb do pełnych setek, tysięcy, milionów

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

Przygotowując raport w Excelu lub tabelę, która później zostanie skopiowana do prezentacji w PowerPoint czasami warto wyłącznie dla celów prezentacyjnych zaokrąglić liczby do pełnych setek, tysięcy lub milionów.
Dla odbiorcy bardziej czytelna będzie wartość 15 000 niż 14 857,98.
Jak w takim razie zaokrąglić wartości. Z pomocą przychodzi formuła ZAOKR, jest to formuła należąca do grupy funkcji Matematycznych i trygonometrycznych.
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Argumentami formuły są:

Liczba – to wartość liczbowa do zaokrąglenia lub adres komórki zawierający tą liczbę

Liczba_cyfr – w tym miejscu podajemy ilość cyfr, do której ma być zaokrąglona liczba.
Zaokrąglając liczbę do pełnych setek, tysięcy lub milionów itd, w to pole wpisujemy wartości ujemne!

Przykładowo:

-1 oznacza zaokrąglenie do pełnych dziesiątek,
-2 oznacza zaokrąglenie do pełnych setek,
-3 oznacza zaokrąglenie do pełnych tysięcy,
-4 oznacza zaokrąglenie do pełnych dziesiątek tysięcy,
-5 oznacza zaokrąglenie do pełnych setek tysięcy,
-6 oznacza zaokrąglenie do pełnych milionów,
itd.

Excel ZAOKR pełne setki tysiące argumenty

[/box]

Przykład

Wartości z poniższej tabeli należy zaokrąglić do pełnych setek.

Do komórki B2 wprowadź formułę ZAOKR.
Argumentami formuły będą:
Liczba – komórka A2.
Liczba_cyfr – w pole tego argumentu wpisz -2 (minus dwa)

Excel zaokrąglanie pełne setki

[box type=”alert” style=”rounded” border=”full”]

Zasada zaokrąglania
Liczba jest zaokrąglana zawsze od końca. Jeżeli ostatnia cyfra w liczbie jest większa lub równa 5 wtedy liczba zaokrąglana jest w górę, w przeciwnym razie liczba zaokrąglana jest do dołu

[/box]

Zatwierdź i skopiuj formułę. W wyniku otrzymujemy tabelę zawierającą wartości zaokrąglone do pełnych setek, tak jak na rysunku poniżej.

Excel wyniki zaokrągania do pełnych setek

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

Opublikowano

Zaokrąglanie liczb w Excelu do dwóch miejsc dziesiętnych

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]

Opis

W celu zaokrąglenia liczby w Excelu np. do dwóch, trzech lub zera miejsc dziesiętnych (po przecinku), należy posłużyć się formułą ZAOKR. Formuła ta należy do grupy funkcji Matematycznych i Trygonometrycznych.

zaokr excel

Zasada zaokrąglania

Formuła ZAOKR działa według następującej reguły. Liczby od 0 do 4 zaokrąglane są w dół, liczby od 5 do 9 zaokrąglane są w górę.

Przykład zasady zaokrąglania przy pomocy formuły ZAOKR w Excelu

Zaokrąglij liczbę 3,25378 do jednego miejsca dziesiętnego. W każdym kolejnym kroku podczas zaokrąglania brana jest po uwagę ostatnia cyfra w liczbie. Jeżeli ostatnia cyfra liczby jest równa lub większa od 5 to wtedy przedostatnia cyfra jest zwiększana o 1 podczas zaokrąglana. Jeżeli natomiast ostatnia cyfra jest mniejsza od 5, wtedy przedostatnia cyfra nie jest zmieniana podczas zaokrąglania, można wtedy powiedzieć, że liczba jest zaokrąglona w dół.
Poniższa tabela krok po kroku pokazuje proces zaokrąglania liczby do jednego miejsca dziesiętnego.

Excel zasada zaokrąglania

Jeżeli chcielibyśmy zaokrąglić liczbę z przykładu do wartości całkowitej to w wyniku otrzymalibyśmy liczbę 3.

Argumenty funkcji

Formuła ZAOKR posiada dwa argumenty.

Liczba – w polu tego argumentu należy podać liczbę, którą chcemy zaokrąglić lub adres komórki do której ta liczba jest wpisana.

Liczba cyfr – w to pole należy do ilu miejsc po przecinku chcemy zaokrąglić naszą liczbę. Np. wpisując 2 informujemy Excela, że chcemy zaokrąglić liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wpiszemy 0 to Excel zaokrągli liczbę do liczby całkowitej, czyli do zera liczb po przecinku.

zaokr argumenty

Przykład 1

Liczby z poniższej tabeli należy zaokrąglić do dwóch miejsc dziesiętnych.

liczby do zaokrąglenia ZAOKR EXCEL

Do komórki B2 wstaw formułę ZAOKR. Argumenty formuły będą wyglądały następująco:

Liczba – kliknij na komórkę A2. W ten sposób wskażesz wartość do zaokrąglenia.

Liczba cyfr – wpisz liczbę 2.

excel ZAOKR uzupełnione argumenty

Kliknij przycisk OK i skopiuj formułę. Kolumna B zawiera wyniki formuły – liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Nawet jeżeli przy pomocy formatowania komórek spróbujesz zwiększyć liczbę miejsc dziesiętnych na trzecim, czwartym itd. miejscu dziesiętnym będą same zera.

Excel zaokrąglanie liczb

[button link=”http://szkolenieexcel.waw.pl/tag/zaokraglanie/” color=”orange”]zobacz wszystkie wpisy na temat zaokrąglania liczb w Excelu[/button]